fbpx
Liljekonval
11. april 2022
Lægebaldrian
11. april 2022
Liljekonval
11. april 2022
Lægebaldrian
11. april 2022

Lægealant

Inula helenium, Alant (de), Elecampane (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Lægealant
Brugtes af oldtidslæger mod kvindesygdomme, hoste, tarmluft og bid af giftige dyr. Munkene bragte planten til Norden, hvor den tillige blev brugt mod pest og skørbug. Specielt ansås den for virksom mod sygdomme påført ved trolddom.

Alant (DE)
Die Ärzte des Altertums behandelten Frauenkrankheiten, Husten, Darmluft und Bisse giftiger Tiere mit Alant. Die Mönche brachten die Pflanze in den Norden, wo sie auch zur Behandlung von Pest und Skorbut benutzt wurde. Besonder wirksam sei Alant gegen von Zaubereien herbeigeführte Krankheiten gewesen.

Elecampane (ENG)
Used by doctors in antiquity against female
Inula helenium illnesses, coughing, flatulence and the bites of poisonous animals. Monks brought the plant to the North, where it was also used against plague and scurvy. It was considered to be especially effective against illnesses caused by witchcraft.