MUSEUMSFORENINGEN

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 185 kr.
Par medlemsskab: 270 kr.

 

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

 

Mobile-Pay 650022

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Gitte Høy-Petersen (sekretær)
Erik Thomsen (kasserer)
Kirsten Dalsgaard
Carsten Jørgensen

Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum


Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998.


§ 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum.


§ 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse.


Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.


§ 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg.


§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget og kontingent.
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


§ 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer.


Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse.


§ 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret.


§ 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum.


Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.


NYHEDER fra Museumsforeningens


KALENDER - forår 2024

Lørdag d. 20.januar kl. ca 12-13: Vendsyssel Nu og Da udleveres.

Lørdag d. 20.januar kl. 13-16:      Museet afholder nytårskur.

Denne dag er ganske særlig. Rigtig mange deltager, og derfor møder man mange gode bekendte. Vendsyssel NU og DA udleveres og kl. 14 fortæller museets folk lidt om det der har været , men mest om  fremtiden, så vi hører lidt om de kommende planer.

Det er altid en god eftermiddag- også med lidt godt til ganen.

Gratis adgang for alle – også , hvis naboen vil med.
Adresse: Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring.

 

Onsdag d. 7.februar kl. 13.30-15.30: Vi besøger museets folk på deres kontorer.

Vi kender Museumsgade 3. Der er der, hvor butikken og cafeen og alle udstillingerne er. Men kender du bygningen på den anden side?

Måske har du besøgt Arkivet, men alt det andet ?

Her har museets folk deres kontorer , og vi har fået lov til at besøge dem. Bygningen har også været byens gamle gymnasium, og der er mange fine detaljer at bemærke undervejs.

Der kommer nærmere besked om arrangementet, når der sendes ud på mail 14 dage før.

 

Torsdag d. 14.marts kl. 17.30: Generalforsamling

17.30: Lone Venderby fortæller om skoletjenesten. Lone fortæller om de mange tilbud, Museet har til skolerne og om de mange børn, der besøger museet.
18.30: Spisning.
19.30: Generalforsamling.

Arrangementet foregår på Det Gamle Rådhus , Torvet 6, 9800 Hjørring

                                              

Onsdag d. 27.marts kl. 19- 20.30: Årets detektorfund.

Hvad er fundet i Vendsyssels muld  i 2023 ?

Michael Ejstrup og Michael Vinter fortæller om sidste års flotteste og mest interessante metal-detektor-fund fra hele landsdelen og samtidig kan genstandene ses ”live”, inden de sendes til Nationalmuseet.

Medlemspris: 40 kr.
Ikke-medlemmer: 60kr
Arrangør: Museet.
Adresse : Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring.

 

Lørdag d. 20.april kl. 14-15.30: Fortidsmindedag: Favrholt Oldtidsagre. Kør selv.

Favrholt Oldtidsagre er et over 2000 år gammelt kulturlandskab med bevarede markskel fra den tidlige jernalders dyrkningssystemer..

Området er i dag et fredet naturområde med offentlig adgang  og ejet af Vendsyssel Historiske Museum. Kom på tur med arkæologen, der fortæller historien om fredningen, vedligeholdelsen og hvilke spor vores forfædre har efterladt sig.

Adresse: Mariendalsvej 7, 9300 Sæby.
Pris: Gratis
Arrangør: Museet.

 

Onsdag d. 15.maj kl.19. Tur til naturpark Tolne.

Museumsforeningen inviterer på tur i Tolne Skov sammen med Naturvejleder Jakob Kofoed. Her midt i foråret indbydes der til en travetur i den nyudsprungne bøgeskov. Turen foregår omkring Tolne Skovpavillon. På turen fortælles der om Naturpark Tolne, som er på 2500 ha og blev indviet i 2019.

Turen fører os til Bruuns Bakke med den fantastiske udsigt mod Kattegat. Bakken er opkaldt efter Astronomen Georg Bruun, som fra toppen af bakken studerede universet med sine selvfremstillede kikkerter. Vi besøger også stedet, hvor han boede en eneboer tilværelse fra 1878 til 1914. Som sædvanlig hører vi også om naturen og lærer om fuglesang og kigger på planter.

Turen er for folk , som er almindeligt godt gående.

Vi mødes kl. 19 ved skovpavillonen og det er dejlig lyst nu, så turen bliver på 2-2½ time.
Tag aftenkaffen med, så finder vi et sted at nyde den.

Mødested : Tolne Skovpavillon, Bakkevej 65, Tolne, 9870 Sindal

Pris: gratis.
Alle er velkomne.

Ønskes der kørelejlighed, så kontakt Bjarne Tjørngren på 2426 0068 eller mail : joglholm@live.dk

Mød museumsforeningens bestyrelse: