fbpx

MUSEUMSFORENINGEN

Som medlem af museumsforeningen er der flere medlemsfordele:

- Adgangskort til museets afdelinger (gælder entré til afdelingerne, undtaget er bjeskblanding på Hirtshals Museum og omvisninger på Bunkermuseet)

Magasinet VHM, der udkommer to gange årligt med artikler fra museet, og halvårskalender med alle VHMs planlagte udstillinger, aktiviteter m.m.

- 20% rabat på varer i museumsbutikken i Hjørring og i Hirtshals(undtaget spise- og drikkevarer) på ikke i forvejen nedsatte varer.

20% rabat på VHMs egne bogudgivelser (ikke nedsatte)

- Fordelspris til VHM’s arrangementer (gælder også Høst - og Kartoffeldagen i Mosbjerg, undtaget er omvisninger på Bunkermuseet.)

Årbogen "Vendsyssel Nu & Da"

Invitation til udstillingsåbninger

Invitation til VHMs årlige Nytårskur - en hyggelig og uformel sammenkomst hvert år i januar med foredrag som optakt til det kommende år

Støt museet - bliv medlem af museumsforeningen!

Bliv medlem af Museumsforeningen

Årskontingent:
Enkelt medlemsskab: 175 kr.
Par medlemsskab: 250 kr.

Du/I kan melde jer ind ved at ringe til museets kontor på tlf. 96 24 10 50 eller sende en e-mail til vhm@vhm.dk

Mobile-Pay 650022

Museumsforeningens bestyrelse

Karin Maegaard (formand)
Bjarne Christensen (næstformand)
Heidi Rolle (sekretær)
Erik Thomsen (kasserer)
Kirsten Dalsgaard
Gitte Høy-Petersen
Vedtægter
Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum


Vedtægter for Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum af 23. marts april 1974 som ændret på den ordinære generalforsamling 11. marts 1998 og endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 2. juni 1998.


§ 1 Foreningens navn er Museumsforeningen ved Vendsyssel historiske Museum.


§ 2 Foreningen virker som støttekreds for Vendsyssel Historiske Museum og udpeger medlemmer til dettes styrelse.


Foreningen kan indgå samarbejde med andre kulturelle institutioner og foreninger.


§ 3 Personer, firmaer og institutioner kan optages i foreningen som medlemmer. Par kan optages som medlemmer med almindeligt kontingent + tillæg.


§ 4 Foreningens ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.


I generalforsamlingen kan hvert medlem deltage med en eller flere repræsentanter, men hvert medlem kan kun repræsentere en stemme. Fremmødt par med parmedlemsskab har dog hver en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til budget og kontingent.
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9. Eventuelt.


Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.


§ 6 Til foreningens bestyrelse vælges 6 medlemmer.


Af bestyrelsen afgår hvert år to medlemmer. De første to år afgår medlemmerne ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger to medlemmer til Vendsyssel Historiske Museums styrelse.


§ 7 Foreningens regnskaber følger kalenderåret.


§ 8 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages på en ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, såfremt halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede.


Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan ændringsforslag genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslaget kan da vedtages af de fremmødte med almindelig stemmeflerhed.


I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler tilfalde Vendsyssel Historiske Museum.


Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1998 og - i mangel af fremmøde i henhold til vedtægternes krav om halvdelen af medlemmerne - endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. juni 1998.


NYHEDER fra Museumsforeningens

16. maj 2023

Bronzealderhøje, langdysser, oltidsbosted og en rød glente i Mosbjerg

Med naturvejleder Jakob Kofoed som kyndig formidler fik vi tirsdag aften den 9.maj en lærerig og smuk tur til området omkring Landskabs -og landbrugsmuseet i Mosbjerg. […]
19. april 2023

Se og hør om årets detektorfund

Kære medlemmer. Nu kan I glæde jer til at se mange af de fantastiske fund, der er gjort indenfor det sidste år,-takket været brug af detektor. […]
3. april 2023

Beretning om generalforsamling i Museumsforeningen

Museumsforeningen for Vendsyssel Historiske Museum har holdt sin årlige generalforsamling. Over 50 medlemmer var mødt op for først at høre tidligere teaterleder Inge Reenberg fortælle om […]
15. marts 2023

I skyggen

En udstilling om de første kvindelige fotografer i Danmark, Færøerne og Island og deres virke i perioden 1872-1925. Udstillingen er lånt fra Museum Østjylland og åbnede […]

KALENDER - forår 2023

Lørdag den 21. januar kl. 13.00-16.00: Museet holder nytårskur
Denne dag er ganske særlig, rigtig mange deltager i den og derfor møder man mange gode bekendte. På denne dag udleveres Vendsyssel NU & DA og museets folk fortæller om, hvad der sker på museet. Det er altid en god eftermiddag, også med lidt godt til ganen.
Gratis adgang for alle, også hvis naboen vil med.
Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring.

AFLYST - DER KOMMER EN NY DATO FOR ARRANGEMENTET Torsdag den 9. februar 19.30-21.00: Vendsyssel i jernalderen Per Lysdahl fortæller om Vendsyssel i ældre jernalder. ”Lokal tradition og fremmede forbindelser” hedder foredraget, som er med masser af billeder. Per Lysdahl har været ledende arkæolog på museet. Nu er han gået på pension, men stiller gerne sin viden til rådighed.
I Vendsyssel er fundet hundredvis af grave fra jernalderen. Hvordan levede de, vores forfædre, hvordan boede de, hvad spiste de, hvordan dyrkede de jorden og hvordan var det med fremmede forbindelser? Kom og lyt og bliv klogere på den tid.
Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring.
Pris: Medlemmer af Museumsforeningen kommer gratis ind, men kaffe og kage koster 25 kr.
Pris for ikke-medlemmer incl. Kaffe og kage er 50 kr.

Torsdag den 16. marts kl. 17.30: Generalforsamling

-> SE DET FULDE PROGRAM VED AT KLIKKE HER!!!

17.30-18.15: Inge Reenberg fortæller Teatrets historie.
Inge Reenberg har stået for salg af billetter til Hjørring Teater i 20 år. Hun har været leder af Teatret på Vendelbohus og har også skrevet en bog om teatrets historie.
18.30-19.15: Spisning (Mexicansk suppe og hjemmebagt brød).
19.30 - ?: Generalforsamling.
Kaffe og kage.

Sted: Det gamle Rådhus, Torvet 6, 9800 Hjørring.
Pris: Denne aften koster ikke noget.

April måned: Besøg ved en arkæologisk udgravning Har du lyst til at besøge arkæologerne, når de graver? Vi har spurgt om vi måtte besøge en udgravning og få noget at vide om stedet og de fund man har gjort. Vi har fået lov, men tid og sted vides endnu ikke. Derfor får museumsforeningens medlemmer besked på mail og der sendes ligeledes besked ud på Facebook, hvor sted og mødetid angives. Dette bliver med kort varsel.
Arrangementet er gratis.
Se mere på www.vhm.dk/museumsforening.

Tirsdag den 9. maj kl. 17.00-20.30: Natur, vandre og oplevelsestur i Mosbjerg Naturvejleder Jakob Kofoed tager os med på en tur rundt i området, hvor vi finder bronzealder høje, en langdysse fra bondestenalderen, en hulvej og stolperester fra huse fra jernalderen. Området har været et yndet bosted i oldtiden, højt beliggende og med nær adgang til havet. Medbring selv madkurv til aftensmaden og kaffe.
Vi spiser i det fri, hvis vejret er godt, ellers går vi i laden og spiser.
Mødested: Landskabs og Landbrugsmuseet, Jerupvej 613, 9870 Sindal
Pris: Gratis for medlemmer.
Pris: Ikke-medlemmer 40 kr.

Onsdag den 7. juni kl. 19.00: Vi besøger vikingelandsbyen Yxenborg i Tornby Klitplantage Grundlægger og daglig leder Claus Gajhede guider os igennem området og fortæller om baggrunden og formålet med dette fantastiske sted. Vi slutter med suppe ved bålet.
Pris for medlemmer af museumsforeningen: 45 kr. Pris for ikke-medlemmer: 110 kr.
Mødested: Vi mødes på den store p-plads der ligger til højre i Tornby Klitplantage, når du kører ned ad Rævskjærvej i Tornby.

Fortælletimen: Der sendes besked ud på mail til medlemmerne.

Mød museumsforeningens bestyrelse: