Vendsyssel Besat

Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Vendsyssel – en landsdel, der skulle vise sig at være af væsentlig strategisk betydning for besættelsesmagten. De næste fem mørke år skulle besættelsesstyrkerne og vendelboerne få en fælles hverdag til at fungere. Gennem en række nedslag fortæller udstillingen ”Vendsyssel Besat” om besættelsen 1940-1945.

Vendelboerne skulle hurtigt vænne sig til mørklægning, at vise legitimation ved de mange tyske kontrolposter, og ikke mindst de mange tyske soldater, der dominerede gadebilledet og stod bag byggeriet af kæmpemæssige militære installationer i landskabet. Som en form for passiv modstand fandt vendelboerne hurtigt sammen om at dyrke det nationale, før modstanden for alvor blev aktiv i krigens sidste år. Det var hårdt for både børn og voksne at komme igennem besættelsesår med varemangel og rationering, men en stor kreativitet bragte befolkningen gennem kriseårene trods store afsavn.

Udstillingen stiller også skarpt på nogle af de dilemmaer, der knyttede sig til besættelsestiden. Hvor langt skulle man gå for at bevare den lokale kulturarv? Hvad skulle der til, for at man samarbejdede med tyskerne, ja sågar gik i tysk tjeneste og var med til at begå forfærdelige forbrydelser i lokalområdet? Og hvordan var det egentligt med opgøret mod landsforræderne og dem, der på andre måder havde samarbejdet med tyskerne? Hvad med de mange tyske flygtninge, der kom til landsdelen ved krigens slutning – fortjente de at blive hjulpet, nu de da ellers havde været borgere i det land, der havde besat Danmark gennem fem år?

Disse og mange andre spørgsmål besvares i museets nye udstilling, der er åbent fra den 26. september 2020.