Projekter


Vendsyssel Historiske Museums Nyere Tids Afsnit foretager hele tiden projekter i forskelligt omgang. Det kan blandt andet være undersøgeglser af et særligt emne eller det kan være med udgangspunkt i museets egen samling. På denne side kan du følge med i, hvilke projekter afdelingen arbejder med.

2018

Sagnkunst i skoven
I efteråret 2018 arbejdede 5.T på Tornby-Vidstrup skole med spørgsmålet “hvad er kulturarv?” sammen med Vendsyssel Historiske Museum. Med udgangspunkt i de unikke sagn, der knytter sig til 3 forskellige steder i plantagen, lavede eleverne 3 land art-værker, der kunne opleves i plantagen fra den 26. oktober til den 13. december. Værkerne fortolkede disse sagn ved brug af de materialer, der er til stede i plantagen og vækkede de ellers usynlige historier til live i landskabet.
Projektet blev udarbejdet og ledet af praktikant Line Bach Haga, der er bachelor i Forhistorisk Arkæologi med tilvalg i Museologiske Studier og i gang med kandidatuddannelsen Sustainable Heritage Management ved Aarhus Universitet.
Ved hver af værkerne var der opstillet et skilt med informationer om projektet og værket, og en QR-kode ledte til en skjult hjemmeside med flere informationer og medier. Da værkerne nu er fjernet, kan du opleve dem og historierne bag her:
- Russerbakken
- Slavestenen
- Yxenbæk

2015

Samlingsgennemgang af fire emnemæssige områder indenfor historisk tid Kulturstyrelsen har bevilliget 204.000 kr. til frikøb af mus. insp. Signe Stidsing Hansen til gennemgang af VHMs samlinger af ”Skilderier”, ”De enkelte håndværk”, ”Bøger m.m.” og ”Ildsteder og opvarmning” med henblik på en kon-centreret fokusering på bevaringsindsatsen rettet mod de genstande, der vurderes at have optimale forsknings- og formidlingsmæssige potentialer.
Formålet med projektet er at styrke kvaliteten af VHMs samlinger indenfor de fire nævnte emner, samlet set en genstandsmasse på knap 7.000 stk. Styrkelsen gælder både samlingernes bevaringstilstand og den faglige vurdering i forhold til samlingernes potentiale i forbindelse med forskning- og formidling.

2010-

Indsamling af tekstiler fra 1960'erne og 1970'erne I indbydelsen til dannelsen af foreningen »Vendsyssel Historiske Samfund«, der i 1900 skiftede navn til »Vendsyssel historiske Museum«, står bl.a., at »Vi have tænkt os, at Samlingen ej alene skal omfatte Oldsager, men ogsaa Bohave, Klæder, Husgeraad osv. for et senere Tidsrum altsaa tillige være et Folkemuseum.« Gennem tiden har museet samlet tekstiler, således at museet i dag står med en meget stor samling. Periodemæssigt dækker samlingen 1800 og op til omkring 1960. Herefter bliver det småt med registrerede genstande. Det vil vi nu gøre noget ved.

VHM efterlyser tekstiler fra 1960’erne og 1970’erne – det kan være tøj, tæpper eller duge, som har været brugt i disse to årtier. De kommende år vil vi fortæt te tiden op til i dag, således at vi fortsat vil have en unik og mere eller mindre komplet tekstilsamling på museet i Hjørring. 1960’erne er et årti, hvor påklædningen ændrer sig drastisk. Det naturlige og frigjorte kommer i centrum: slipset forsvinder til fordel for den islandske sweater, og den plisserede nederdel skiftes ud med cowboybukser. I 1970’erne kommer hønsestrikken og batikfarvede tekstiler på mode. Det er bl.a. disse ting, museet gerne vil have i sin samling, og det, som vi nu efterlyser: hønsestrik, batikfarvede kjoler, ponchoer, cowboybukser med svaj, hotpants, lårkorte kjoler og andre tekstiler af kunststoffer som nylon, gabardine og spinlon. Også fodtøj hører under vores tekstilsamling, så sundhedssandaler og ørkenstøvler er også en del af efterlysningen. Vi håber, at I vil hjælpe os med at indsamle og dermed bevare den tekstile kulturarv for Hjørring kommune for eftertiden.

Kriterier for genstande
Når vi indsamler genstande, er der flere kriterier, som skal opfyldes. Dels er museet et lokalmuseum. Det betyder, at vi kun indsamler genstande, der har en eller anden form for tilknytning til området, der dækker Hjørring kommune. Dels skal vi have så mange oplysninger om genstanden som overhovedet muligt: hvem har brugt den, hvad har den været brugt til, er den hjemmelavet, hvor er den købt osv. Sidst, men ikke mindst, skal genstanden have en god historie tilknyttet. Og hvad er så en god historie? Det kan være en bestemt begivenhed, man forbinder med genstanden, en særlig oplevelse, man har haft med genstanden eller en genstand med en særlig tilknytning til en lokalitet i Hjørring.

Hvis du er i besiddelse af nogle interessante genstande, som du gerne vil afl evere til museet, er det en fordel at kontakte museets registrator Peter Gravers Nielsen inden. Dette kan ske på telefon 96 24 10 50 eller mail pgn@vhm.dk

2008-2013

Fotografering af museets tekstilsamling
I 2008 modtog Vendsyssel Historiske Museum midler fra Kulturarvstyrelsen til at gennemfotografere hele museets samling af tekstiler - flere end 4000 genstande. Projektet var mere omgangsrigt end først antaget, og arbejdet måtte fortsætte ud over det angivet tidsrum, der var søgt midler til. I juni 2013 blev projektet endelig afsluttet, hvor de sidste syt hatte blev fotograferet. Hermed er hele museets samling af tekstiler fotograferet og gennemgået. Der arbejdes løbnede på at tilgængeliggøre billedmaterialet i museernes samlinger.

Søg i museernes samlinger her

Juli-august 2012

Gennemgang af bevaringsværdige bygninger i den gamle Sindal Kommune
I sommeren 2012 var to studerende, hhv. en historie- og en arkitektstuderende, ansat med det formål at gennemgå alle bevaringsværdige bygninger i den gamle Sindal Kommune, der var registreredet med en bevaringsværdig fra 1-3. De var blevet regisreret i det gamle "Kommuneatlas" fra 1991, hvor samtlige bygninger opfært før 1940 var blevet gennemgået. Formålet med den nye gennemgang var at konstatere bygningernes nuværende tilstand for evt. at nedjustere antallet af bevaringsværdige bygninger.

I løbet af juli og august måned blev knap 500 bygninger besøgt og projektet blev afsluttet med en rapport med anbefalinger til kommunen om hvilke bygninger fortsat skulle være registreret som bevaringsværdige.

Hele rapporten kan erhverves ved at kontakte museet på vhm@vhm.dk

2011-

Sommerhuse fra 60'erne og 70'erne
I 2011 valgte Vendsyssel Historiske Musuem at igangsætte en undersøgelse af sommerhuse fra 60'erne og 70'erne, da byggesager viste, at mange af dem nedrives i disse år. Arbejdet foregår løbende og tager udgangspunkt i de sommerhuse, hvor nedrivning er søgt. Sommerhusene fotograferes og ejerne kontaktes for yderligere oplysninger.

Er der nogen, der læser dette, og som har et sommerhus fra den ønskede tidsperiode, er de velkommen til at kontakte museet for evt. at planlægge en registrering - også selvom huset ikke umiddelbart står for nedrivning. Eneste kriterium er, at sommerhuset skal ligge i Hjørring Kommune.