HISTORIE

Vendsyssel Historiske Museums nyere tids afdeling indsamler genstande fra perioden 1536 til i dag. Genstanden skal være produceret i eller have en anden form for tilknytning til det geografiske område, der udgør Hjørring Kommune.

Vil man aflevere en genstand til museet, er vi interesseret i at få så mange oplysninger om genstanden som muligt:

• Hvem har brugt genstanden?
• Hvor og hvornår er genstanden blevet brugt?
• Hvad har genstanden været brugt til?
• Hvem har fremstillet genstanden?
• Hvor og hvornår er den blevet fremstillet?

Vendsyssel Historiske Museum får tilbudt mange genstande, men det er jævnligt, at vi er nødsaget til at takke nej til tilbudet.

Ønsker man at aflevere en genstand til museet, er det en fordel, at man kontakter os inden. Du kan kontakte os således:

96 24 10 50
vhm@vhm.dk
VHM nyere tid genstand 1
Vendsyssel Historiske Museums genstandssamling fra Nyere tid (1536 til i dag) består af omkring 31.000 genstande. Du kan søge i hele museets samling her.

VHMs indsatsområder koncentrerer sig omkring seks primære og tre sekundære temaer, nemlig Byhistorie, Kystkultur, Landbrug og Livet på landet, Tekstiler, Håndværk, Boligkultur, Ovnplader, Slavekrigen og Legetøj. Fire af temaerne (Landbrug, Håndværk, Tekstiler og Boligkultur) er specifikt nævnt i museets vedtægter.

Følgende er en kort gennemgang af de ni temaer, hvis genstande er tilført løbende i museets historie (både som undersøgelsessager og som samlesager).

Primære temaer

Byhistorie
I den nuværende Hjørring Kommune findes fire større byer, der hver har sin kvalitet. Fra alle fire byer indsamles interessante byhistoriske kulturminder.
• Hjørring er en gammel middelalderby og kommunens største by. Den økonomiske vækst tog fat i midten af 1800-årene, og jernbanens komme til byen i 1871 satte for alvor gang i væksten og gadenettet blev udvidet. Byen har haft mange fabrikker og virksomheder i byen.
• Hirtshals er en fiskerby opstået omkring havnen, der blev påbegyndt i 1919, og siden udbygget flere gange. Under 2. verdenskrig blev der, som en del af Atlantvolden, bygget flere bunkere i byen, hvor de fleste endnu i dag eksisterer.
• Vrå er kendt for Vrå Højskole, der er en gammel højskole fra 1872 og den første af sin slags i Vendsyssel. Vrås byhistorie er et nyt i museets indsatsområde, hvorfor indsamlingen endnu er begrænset.
• Sindal er en stationsby, vokset op omkring jernbanen, der kom i 1871. Som følge deraf kom tidligt både købmand med pakhus, kro og mølle. Byen er en klassisk stationsby. Sindals byhistorie er et nyt emne i museets indsatsområde, hvorfor indsamlingen endnu er begrænset.

Kystkultur Kysten spiller en stor rolle for Hjørring Kommune, og Vendsyssels vestkyst er relevant i mange sammenhænge, eksempelvis natur, kultur og turisme, og alle sammenhænge har spillet en rolle i forhold til bosætningen netop der. Kystkultur er et nyt overordnet emne i museets indsatsområder. Dog har museet tidligere haft interesse for enkelte interessante emner, der kan kategoriseres herunder. Interessante emner: sandflugt, sommerhuse, badegæster, Løkken badeby, fyrtårne, redningsvæsen, skudehandel, kystfiskeri.

Landbrug og Livet på landet Landbrug er et af de emner, som VHM siden 1976 i samarbejde med de øvrige museer i Nordjylland, særligt har interesseret sig for, hvorfor emnet også er specifikt nævnt i museets vedtægter. I løbet af 1970’erne og 1980’erne er der således indsamlet mange genstande indenfor dette emne, og samlingen er i dag stor, omend ikke komplet. Det betyder, at indsamlingen af genstande til emnet i dag mere eller mindre er lukket, dels på grund af industrialiseringen og dels på grund af et samarbejde med Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Museets landbrugssamling består derfor hovedsageligt at genstande for perioden 1880-1950. I samarbejde med Hjørring Kommune er udpeget interessante kulturmiljøer i det åbne land. Det er inden for disse områder, at museets indsamlingsstrategi vil koncentrere sig til belysning af det levede liv på landet. Det drejer sig om kulturmiljøerne omkring Mosbjerg/Vogn, Vrensted, Sønderlev og Poulstrup. Interessante emner: landsbyliv, andelstiden, mejeriby, bosætning på landet, bondegårde, levevilkår.

Tekstiler
Tekstiler er et af de emner, som VHM siden 1976 i samarbejde med de øvrige museer i Nordjylland, særligt har interesseret sig for, hvorfor emnet også er specifikt nævnt i museets vedtægter. VHM har siden dets oprettelse haft en særlig interesse for tekstiler, hovedsageligt beklædningsgenstande. Således er museets samling af tøj fra begyndelsen af 1800-årene blandt den bedste i Danmark og udlånes jævnligt til udstillinger i hele landet. Dette emne har VHM holdt fast i til alle tider således at samlingen, hovedsageligt med udgangspunkt i beklædning, er fulgt med tiden, hvorfor udviklingen kan belyses fra begyndelsen af 1800-årene og til 1970’erne. Perioden fra 1950 og frem tager udgangspunkt i hovedsagelig beklædning produceret i Hjørring. Interessante emner: beklædningsgenstande, lyseduge, Hjørring-producerede tekstiler.

Håndværk
Håndværk er et af de emner, som VHM siden 1976 i samarbejde med de øvrige museer i Nordjylland, særligt har interesseret sig for, hvorfor emnet også er specifikt nævnt i museets vedtægter. VHM har løbende brugt samlingen i formidlingssammenhæng, eksempelvis status-udstillinger med aktiv indsamling om ”Smeden” og ”Karetmageren”. I regin findes omkring 5.000 genstande med registranten F9b (de enkelte håndværksfag). Det er særligt de mindre, uddøde eller uddøende håndværksfag, der er repræsenteret i museets samling. På grund af industrialiseringen og oprettelse af flere specialmuseer er dette emne i forbindelse med genstandsindsamling nedprioriteret. Interessante emner: de små uddøde håndværk.

Boligkultur
Boligkultur er et af de emner, som VHM siden 1976 i samarbejde med de øvrige museer i Nordjylland, særligt har interesseret sig for, hvorfor emnet også er specifikt nævnt i museets vedtægter. Da egnsforskelle ikke længere skønnes stor, hovedsagelig på grund af industrialiseringen, er interessen og dermed indsamlingen af gentande begrænset til interiør fra tiden før 1900 og med lokal tilhørsforhold.
Interessante emner: Interiør fra 1800-årene eller tidligere, møblementer, der kan belyse et emne indenfor Byhistorie, Kystkultur eller Livet på landet.

Sekundære temaer


Tre sekundære temaer er en del af museets fremtidige indsamlingsstrategi, omend dog sekundære, idet temaerne skønnes små og tager udgangspunkt i eksisterende samlinger.

Slavekrigen
VHMs stifter J.J. Lønborg Friis har i perioden 1889 til omkring 1900 indsamlet mange våben fra Slavekrigen i 1848 og i 1898 udkom han med bogen ”Den Jyske Slavekrig - et mindeskrift om folkeaanden i 1848”. Det er med udgangspunkt i hans indsamling og forskning, at emnet endnu er aktuelt. I alt findes flere end 100 genstande på VHM med tilknytning til Slavekrigen.

Ovnplader
VHMs ovnpladesamling vurderes at være den bedste i landet. Samlingen indeholder omkring 150 enheder, hovedsagelig ovnplader med et rigt billedarkiv, alle fremstillet på norske jernværker i midten af 1800-årene og siden fragtet til Danmark, hovedsageligt Vendsyssel. Det var museets stifter, J.J. Lønborg Friis, der aktivt indsamlede ovnpladerne i begyndelsen af 1900-årene og dermed satte fokus på denne genstandstypes bevarings- og fortælleværdi.

Legetøj
Siden museets oprettelse har legetøj fundet sin vej til museets samlinger, og som følge deraf er samlingen stor. I regin er således flere end 1.200 gentande registreret under emnet D28p (Leg). Samlingen blev i 1996 opdateret med en aktiv indsamlingskampagne og efterfølgende permanent udstilling. Der foretages ikke aktive indsamlingskampagner af emnet, men ved passive henvendelser vægtes legetøj med optimale oplysninger højt.