LANDSKABS- OG LANDBRUGSMUSEET

Afdelingen i Mosbjerg omfatter to landbrugsejendomme, som ligger i et smukt og storslået landskab med høje bakker og dybe slugter. Ved gården Højen præsenteres områdets natur- og kulturhistorie i en informationsudstilling og i området er udlagt en række afmærkede stier gennem de forskellige landskabsformer forbi oldtidsminder og andre kulturspor.

 Tæt ved Højen ligger et husmandssted, der drives som i begyndelsen af 1900-årene. Her findes husdyr af gamle racer og i skolernes sommer- og efterårsferie er det beboet af ”husmandsfamilier”. På gården Bjørnager er der en stor landbrugsudstilling med maskiner og redskaber fra perioden 1900-1950 og et righoldigt billedmateriale om hverdagen på landet dengang.

Højen - Informationsudstilling - undervisningslokaler

Ved gården Højen er etableret en informationsudstilling, der fortæller om landskabets geologiske tilblivelse, om dets udvikling og de natur- og kulturhistoriske iagttagelsesmuligheder, det rummer i dag.

 Højens lade er istandsat som ét stort lokale, der anvendes som aktivitet- og møderum. Laden er åben hver dag kl. 10-17 og er til fri afbenyttelse af publikum, når den ikke er i brug til ovennævnte formål.

Husmandsstedet fra Refsnæs

Husmandsstedet, en landbrugsejendom fra Refnæs ved Vrå, er opført 1899 af tømrer Jens Anton Hansen, oprindeligt med et trefags værksted mellem stald og beboelse. Værkstedet mistede i 1912 det ene fag til fordel for en ekstra hestebås, idet Jens Anton Hansen indskrænkede sin håndværksvirksomhed og udvidede landbrugsdriften.

 Husmandsstedet blev nedrevet i 1977 og i 1982 rekonstrueret af museet på ejendommen Højen ved Mosbjerg, hvor det i dag drives som et "arbejdende" frilandsmuseum med marker og husdyr som i tiden omkring 1915. Husmandsstedets landbrug på 5 tønder land bliver drevet med redskaber og efter metoder fra samme periode.

 Den anden søndag i august er der høstdag med mange aktiviteter for børn og voksne. Onsdag i uge 42, skolernes efterårsferie, holdes kartoffeldag ligeledes med mange aktiviteter for både børn og voksne. Husmandsstedet er beboet i skolernes sommerferie.

Bjørnager

I stald og lade på gården Bjørnager er indrettet en landbrugsudstilling med redskaber fra ca. 1880 til ca. 1950 - fra før traktor og elforsyning. På tekst- og billedplancher fortælles om landbrugsmaskinernes tilbliven, udvikling og brug.

Udstillingen er åben hver dag kl. 10-17.

Skov på Kanten

Projektet "Skov på Kanten"  omhandler en ny vandresti i Eskær Skov, der giver besøgende en unik mulighed for at udforske det rige kultur- og naturlandskab, inklusive storslåede udsigter, gravhøje og gamle skove​​. Se det her

 

Landskabs- og landbrugsmuseet
Jerupvej 613, Mosbjerg
9870 Sindal
96 24 10 50
vhm@vhm.dk
 

Entré
Voksne: kr. 40,00
Børn (til og med 17 år): gratis.

Se ÅBNINGSTIDER her! 


P-pladser

Ved indkørslen til museet er anlagt en stor og let tilgængelig parkeringsplads for biler og busser. Invalidebiler må parkere på funktionærparkeringspladsen lige syd for Højen. Ved gården Bjørnager er der øst for staldbygningen anlagt en mindre parkeringsplads for personbiler.

 EU: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.