LANDBRUGSUDSTILLING

I provstegårdens stald og lade formidles dansk landbrugshistorie fra 1800-årene.

Bliv klogere på datidens landbrug, hvor der i udstillingen vises et bredt udsnit af landbrugsredskaber.

Udstillingsbygningen var i 1800-årene lade og stald til Hjørring præstegård, hvortil var knyttet et landbrug med et betydeligt jordtilliggende. Staldbygningen, med ko- og hestestald, vognport og karlekammer, er opført mellem 1847 og 1857.

Ladebygningen kan føre tilbage til 1801, men den er antagelig opført samtidig med beboelsesfløjen i 1773-74.