fbpx

DETEKTORFUND OG DANEFÆ

Museet er glade for de mange aktive detektorførere, der er i Vendsyssel. I disse år skrives der meget ny historie med baggrund i de mange fund og vil gerne have alt til gennemsyn.

Men da fundene er mange, vil vi henstille til, at man læser og følger nedenstående vejledning og anvender skemaet og afleverer dette elektronisk.

Desuden vil der blive afholdt indleveringsaftner/dage hvor der er sat tid af til at gennemgå fundene.

Vi henstiller til at folk træffer aftale om indlevering af fund hos Michael Ejstrup Nielsen:

28886901
30388647
men@vhm.dk

Vi henviser i øvrigt til Nationalmuseets hjemmeside om danefæ.

1) Registrering af detektorfund (PDF)

2) Danefæ fundliste (Excel)

3) Fundsedler (Excel)

X