STRATEGIER

Her kan du se de forskellige strategier der er blevet implementeret på Vendsyssel Historiske Museum:

1: Strategi for varetagelse af museumslovens kapitel 8 samt gravminderegistrering (2020)

2: Forsknings- og formidlingsstrategi 2021-2025 (2023)