ARKÆOLOGI

For spørgsmål om museumsloven, anlægsarbejde og arkæologisk udgravning henviser vi til:

oldtid@vhm.dk
30 38 86 38

Vi har mere end 125 års erfaring med Vendsyssels arkæologi fra oldtid til nutid. Museets samlinger rummer tusindvis af genstande, der tilsammen giver et levende indtryk af fortidens Vendsyssel. Hvert nyt fund, der indlemmes i samlingen, giver os ny viden om vor fælles kulturarv.

Vi indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler fortiden. Som statsanerkendt kulturhistorisk museum varetager vi arkæologien i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Med hovedsæde på museet i Hjørring rejser vi ud i store dele af Vendsyssel og udgraver egnens fortidsminder.

Der ligger talrige fortidsminder i det nordjyske landskab, som i stigende grad bliver berørt af bygge- og anlægsvirksomhed. En af vores store opgaver er at vejlede bygherrer om arkæologi i relation til deres anlægsarbejde – en service der er gratis.