Vendsyssel Historiske Museums mission og visioner

Mission

Missionen for Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv er at være en forsknings- og kulturinstitution, der virker som områdets fælles hukommelse/erindring.

Visioner

Levende og synlige institutioner
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv arbejder – for at fremme de grundlæggende arbejdsopgaver – altid med den størst mulige åbning mod omgivelserne og med åbenhed i samarbejdet med alle i det omgivende samfund. Museet og arkivet har stor synlighed i områdets kulturbillede.

Det lokale videnscenter
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv er det lokale / regionale center for viden og information om områdets historie / kulturhistorie, uanset om denne viden er baseret på arkivalsk, bogligt eller musealt materiale.

Formidling til alle
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv stiller sin viden om områdets historie / kulturhistorie til rådighed på en bred og mangfoldig måde til et så bredt udsnit af områdets og landets befolkning som muligt.

Institutionen, der stadig bliver klogere
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv er en virksomhed, som til stadighed udvikler sin viden og kompetence gennem undersøgelser, forskning og løbende kvalitetsudvikling. Institutionen har vidende, engagerede og kompetente medarbejdere, som løbende efter- og videreuddannes.

Den rummelige institution
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv er en arbejdsplads med plads til alle. Medarbejdere med meget forskellig baggrund anses som en ressource, som alle medvirker til institutionens trivsel og til gennemførelse af institutionens mål og giver udstrakt kontakt til det omgivende samfund.

X