Vendsyssel Historiske Museums visioner og mission.

Vision:

Vi vil være dit museum og formidle din historie

Vendsyssel Historiske Museum vil være det førende, kulturhistoriske tilbud i Vendsyssel. VHM skal markere sig i offentligheden som en både folkelig og professionel vidensinstitution, som gennem en stærk faglighed og evne til at formidle bredt formår at tiltrække både lokale og turister. Vi vil være det sted, hvor gæsterne kan genkende deres egen livshistorie og blive udfordret af andres. Vi vil i åbne os for omverdenen gennem samarbejde med andre aktører, og gennem vores stedbundne formidlingsaktiviteter være nærværende i hele Hjørring Kommune og synliggøre Vendsyssels historie – også uden for landsdelen.

Mission:

Museets mission er, at borgere og turister får lyst til at involvere sig i deres kulturhistorie og efter et besøg på museet er i stand til at placere sig selv i en større historisk kontekst. Dette skaber vi grundlaget for gennem vores samlinger, vores forskning og vores formidling.