OLDTIDSUDSTILLINGEN

(udstilling er ved at blive nedtaget, og man kan opleve tomme lokaler og montrer)

Vendsyssel Historiske Museum har en imponerende samling af oldtidsfund fra hele Vendsyssel, og i museumsbygningen i Hjørring er flere af pragtstykkerne udstillet.

Udstillingen er opdelt i oldtidens forskellige perioder – sten- bronze- og jernalder – og fortæller historien om, hvordan det vendsysselske landskab og samfund ændrede sig fra de ældste tider og indtil oldtidens slutning – hvad levede man af, hvordan boede man og hvad troede man på? Gennem museets udstilling af flintredskaber, smykker, våben, keramik og offerfund kommer man helt tæt på fortidens menneske.

I oldtidsudstillingen indgår ligeledes en række fund af naturhistorisk betydning. De stammer fra dengang, hvor den seneste istid endnu havde sit tag i landet. Her er udstillet hvalknogler, en isbjørnekæbe og tænder fra den nu uddøde mammut.