INDSAMLING, BEVARING OG REGISTRERING

Vendsyssel Historiske Museum har siden 1889 drevet arkæologisk virksomhed, og har således i over 125 år indsamlet levn fra fortidens Vendsyssel. Museets magasiner rummer derfor genstande og oldsager i tusindvis, og øges løbende i takt med, at museets arkæologer indsamler nye data på arkæologiske udgravninger.

En del af museets pragtgenstande indgår i den permanente udstilling, men af gode grunde er det ikke alt, der kan udstilles. Imidlertid er samlingen et væsentligt middel til at forstå, hvordan fortidens Vendsyssel så ud, for at vi derigennem kan få en bedre forståelse af, hvor vi kommer fra.

Museets samling af oldsager, rapporter, tegninger og fotos stilles til rådighed for studerende og forskere fra ind- og udland, og desuden lægges digitaliseringen af samlingen løbende ud på hjemmesiden "Museernes Samlinger" til gavn for hele befolkningen.