Yxenbæk

Sagnet

Før i tiden trak man sine køer ned til bækken, hvis de efter en lang og streng vinter ikke kom i brunst. Ved at drikke af vandet i bækken kom køerne i brunst også det år.
I øvrigt sagde man også, at det ikke skadede at tage noget af vandet med hjem til konen: ”så blev hun så dejlig,” sagde man.

Den historiske baggrund

Plantagen blev anlagt fra år 1910-30 og er altså næsten 110 år gammel. Før den blev plantet, så landskabet markant anderledes ud end nu. I midten af 1500-årene og frem til 1700-årene var store dele af kystområderne i det nordlige Danmark plaget af sandflugt. Der dannede sig klitter, der strakte sig langt ind i landet, og ved Tornby nåede de næsten hele vejen ind til byen mod enden. Det var et udpint sted, men klitterne brugtes af alle, de var nemlig fælleseje. I klitterne havde man bl.a. fællesdrift af husdyr, dvs. at alles husdyr gik samlet i klitterne, drevet af hyrdedrenge. Man brugte klitterne til fællesdrift langt ind i det 19. århundrede. Så mange husdyr, herunder kvæg, har helt sikkert drukket af Yxenbæk gennem årene. ”Yxen” skal faktisk udtales på Vendelbomål som ”jywsen” og betyder ”okse”.

En af de andre sagnsten i plantagen fortæller faktisk om denne fællesdrift: Snildemandsstenen. En dreng fra Vadsagergård var en af de sidste hyrdedrenge, og det fortælles, at han omkring år 1900 havde en vane, der involverede stenen. Hver morgen når han så til sin får ved plantagen, bankede han tre gange på stenen. Han sagde derefter denne morgensalut til en usynlig troldkarl: ”God morgen min snilde mand, er duggen drevet af dit hoved, ellers skal jeg fanden pineme få den ud deraf!” hvorefter han slog på stenen.

Projektet

5.T på Tornby-Vidstrup skole har i den sidste tid arbejdet med spørgsmålet “hvad er kulturarv?” sammen med Vendsyssel Historiske Museum.
Med udgangspunkt i de unikke sagn, der knytter sig til 3 forskellige steder i plantagen, har eleverne lavet 3 land art-værker, og det er et af dem, der har ledt dig til denne hjemmeside. Værkerne fortolker disse sagn ved brug af de materialer, der er til stede i plantagen og vækker de ellers usynlige historier til live i landskabet.
Projektet er udarbejdet og ledet af praktikant Line Bach Haga, bachelor i Forhistorisk Arkæologi med tilvalg i Museologiske Studier og i gang med kandidatuddannelsen Sustainable Heritage Management ved Aarhus Universitet.

Film

Se kunstnerne fortælle om projektet. Lyden er dårlig, så sørg for at aktivere “undertekster” mens du ser filmen.

Kunstnere

Eric, Louise, Maria, Sille og Surafiel.