Russerbakken

Sagnet

Der er i mange generationer blevet fortalt et sagn om, at der for læge siden forliste et russisk krigsskib ud for Tornby strand. Under forliset døde nogle af sømændene, og sagnet går, at de blev begravet i bakken. Det er derfor bakken og skoven nedenfor i dag hedder “Russerbakken” og “Russerskoven”.

Den historiske baggrund

I 1758 forliste et russisk krigsskib ud fra Tornby strand, og vraget findes der stadig den dag i dag. Det blev genopdaget den 2. august 1944 af vragfiskeren Sigurd Damgaard fra Hirtshals. Allerede i begyndelsen af 1900-årene havde han fået fortalt om skibets eksistens. Det var en gammel dykker og vragfisker kaldet Snedker-Peter, der på sit dødsleje fortalte Sigurd Damgaard om vraget. Snedker-Peter betroede til Sigurd Damgaard, at han havde fundet skibet, og at han troede, det var fyldt med guld. Det tog Sigurd Damgaard indtil 1944, før han fandt skibet.Der var desværre ingen guld om bord, men der var til gengæld masser af interessante historiske genstande, såsom kanoner, håndvåben og hverdagsting, som de russiske sømænd forlod, da skibet forliste.

Krigsskibet var bygget af træ og omkring 50 m. langt med 66 kanoner, og det var blandt den største serie af krigsskibe i den russiske flåde i 1700-tallet. Skibet sejlede fra havnen den 20. maj 1758. Det var på sin jomfrurejse fra værftet i Arkhangelsk til Kronstadt ved St. Petersborg, hvor det skulle navngives, da det forliste ud fra Tornby. I Danmark blev skibet kaldet ”Perwoy”, som betyder ”Det første” eller ”Det bedste”. Fra start var der 483 sømænd på mandskabslisten, da man kom i land ved Tornby var der 447 mænd tilbage. Allerede før og under rejsen døde 18 sømænd af sygdom. Skibet kom først i problemer ud for Bergen i Norge den 24. august, da det sejlede ind i en kraftig storm, hvor skibet mistede alle tre master og roret. Der døde to mænd under uvejret.

Skibet blev repareret i Bergen og fortsatte sin sejlads den 6. september. Da skibede nåede til farvandet ud fra Tornby begyndte endnu en storm den 18. september, og de næste dage kæmpede besætningen mod vejret. Besætningen begyndte at forlade skibet dagen efter, og den 22. september tidligt om morgenen ankom den sidste redningsbåd til kysten med kaptajn Khariton Laptev og resten af besætningen. 16 mænd mistede livet under forliset, de omkom, da en redningsbåd kæntrede. Vi ved kun med sikkerhed, hvad der skete med én af de døde, og det er skibspræsten. Han døde dog først efter forliset af sygdom og blev begravet på Horne Kirkegård. Hvad der skete med de andre døde vides ikke. De første begravelser af søfolk i Horne sogn nævnes først i kirkebøgerne i 1775. Så hvem ved; måske de døde sømænd fra Perwoy ligger begravet i Russerbakken?

Navnet ”Russerbakken” dukker først op i form af navnet ”Rusbakken” i 1886 og i 1887 som ”Rusebakken” på de høje målebordskort. ”Russerbakken” dukker først op på de lave målebordskort fra 1908.

Projektet

5.T på Tornby-Vidstrup skole har i den sidste tid arbejdet med spørgsmålet “hvad er kulturarv?” sammen med Vendsyssel Historiske Museum.

Med udgangspunkt i de unikke sagn, der knytter sig til 3 forskellige steder i plantagen, har eleverne lavet 3 land art-værker, og det er et af dem, der har ledt dig til denne hjemmeside. Værkerne fortolker disse sagn ved brug af de materialer, der er til stede i plantagen og vækker de ellers usynlige historier til live i landskabet.

Projektet er udarbejdet og ledet af praktikant Line Bach Haga, bachelor i Forhistorisk Arkæologi med tilvalg i Museologiske Studier og i gang med kandidatuddannelsen Sustainable Heritage Management ved Aarhus Universitet.

Film

Se kunstnerne fortælle om projektet. Lyden er dårlig, så sørg for at aktivere “undertekster” mens du ser filmen.

 

Kunstnere

Dalia, Johanne, Maja og Oskar Valdemar.