Slavestenen

Sagnet

Stenen har 3 kilemærker på en række.
Det siges, at når vikingerne kom sejlende til Tornby for at handle, havde de nogle gange slaver med sig. Slaverne ville man ikke efterlade alene på skibet, så de blev taget med på land. Da man ikke ville have dem med ind til byen, blev de efterladt i klitten. Der kilede vikingerne deres skæg fast i slavestenen, mens de drog ind for at handle.

Den historiske baggrund

En anden forklaring på mærkerne kommer fra deres orientering. Linjen, som mærkerne er på, peger mere eller mindre direkte nord-syd. Derfor menes der, at stenen kunne være brugt som vejviser. Det er ikke muligt at sige, hvornår kilemærkerne blev lavet på stenen.

Der har været mennesker til stede omkring Tornby gennem hele forhistorien, og byen kan med sikkerhed dateres tilbage til middelalderen. Hele Vendsyssel og især kystområder var tætbefolkede og velbesøgt hele vikingetiden igennem. Man havde også slaver, som blev kaldt trælle, hvilket tyder på, at navnet på stenen dog først er kommet til senere.
Den mest sandsynlige forklaring på kilemærkerne er, at mærkerne faktisk er kløvemærker. Det ses ofte, at man efterlod sten, som af den ene eller anden grund ikke duede til at blive kløvet. På slavestenen ser det ud som om, at der faktisk er flækket et stort stykke af den nederste del.

Der er to gode muligheder for, hvad sådan en kløvet sten skulle bruges til tilbage i historien. Den første mulighed er, at man tilbage i stenalderen ønskede at kløve stenen for at bruge den til at bygge stendysser af. Det kunne være, at stenen havde været tiltænkt Tornby Dyssen ikke langt derfra. Den anden forklaring hører hjemme i den sene vikingetid eller tidlige middelalder. Overgangen mellem de to tider er defineret af kristendommens indførelse, og det er stadig vidt diskuteret, om overgangen til kristendom har været villig eller modvillig. Har den været modvillig kan det meget vel være, at dem der skulle opføre kirken i Tornby i starten af 1200-tallet, så arbejdet som ”slavearbejde”, og derfra kunne navnet på stenen være blevet til.

Projektet

5.T på Tornby-Vidstrup skole har i den sidste tid arbejdet med spørgsmålet “hvad er kulturarv?” sammen med Vendsyssel Historiske Museum.
Med udgangspunkt i de unikke sagn, der knytter sig til 3 forskellige steder i plantagen, har eleverne lavet 3 land art-værker, og det er et af dem, der har ledt dig til denne hjemmeside. Værkerne fortolker disse sagn ved brug af de materialer, der er til stede i plantagen og vækker de ellers usynlige historier til live i landskabet.
Projektet er udarbejdet og ledet af praktikant Line Bach Haga, bachelor i Forhistorisk Arkæologi med tilvalg i Museologiske Studier og i gang med kandidatuddannelsen Sustainable Heritage Management ved Aarhus Universitet.

Film

Se kunstnerne fortælle om projektet. Lyden er dårlig, så sørg for at aktivere “undertekster” mens du ser filmen.

 

Kunstnere

Alexander, Hjalte, Oscar C., Ruben og Simon Peter.