fbpx
To store bevillinger til Vendsyssel Historiske Museum til efterårets udstilling Dødens Teater
10. januar 2020
Kæmpe Vinterferie i uge 7 og 8
31. januar 2020
To store bevillinger til Vendsyssel Historiske Museum til efterårets udstilling Dødens Teater
10. januar 2020
Kæmpe Vinterferie i uge 7 og 8
31. januar 2020

Vendsyssel har fået et nyt fredet fortidsminde

To menneskekranier fundet ved drænarbejde blev til seks ofrede menneskekranier i en offermose i Svennum. Nu er mosen blevet fredet for eftertiden.

Lodsejer, minkavler Jacob Jørgensen, Svennum, og Slots- og Kulturstyrelsen er blevet enige om at frede den unikke mose. Her udgravede Vendsyssel Historiske Museum mindre dele i 2013 og 2015 og afdækkede en kompleks offerskik i den lille mose. Her ofrede man sten, grene, træredskaber, keramik, hunde, kvæg, får og hest samt seks menneskekranier.

Kranierne var nedlagt som deciderede kranier og ikke som hoveder med hud og hår. Med Svennum har vi fået et vindue til jernalderens forestillingsverden og rituelle praksis.

Det er ikke hver dag, at Vendsyssel får et nyt fredet fortidsminde. Langt de fleste af de fredede fortidsminder blev fredet ved en stor gennemgribende fredning af synlige fortidsminder i 1937. Siden er enkelte kommet til, når de blev lokaliseret af arkæologer og vurderet så betydningsfulde, at de burde bevares for eftertiden og ikke blot registreres efter udgravning.

Fredningen af Svennum Offermose er sket i et samarbejde mellem Jacob Kjær Jørgensen, Vendsyssel Historiske Museum og Slots- og Kulturstyrelsen. Der er lagt mange timer i arbejdet med at få klarlagt præcis, hvor meget af mosen, der burde fredes og hvordan fredningsbetingelserne skulle lyde. Mosen er et fortidsminde af national betydning; i alt er 1,4ha blevet fredet. Mosen vil fremover, som i dag, henligge i græs, som et lille naturligt amfiteater. Det er kun mindre dele af mosen, der er udgravet og fredningen vil sikre de mange andre offerfund, som stadig ligger i mosen.

Svennum Offermose blev startskuddet til forskningsprojektet Det største Offer, finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg, der netop nu er i gang, hvor museumsinspektør Sidsel Wåhlin for Vendsyssel Historiske Museum skal undersøge og publicere Svennum Offermose samt belyse menneskeofringer og kraniekult i jernalderens Vendsyssel.

Det er ligeledes blevet startskuddet til en udstilling, der åbner i efteråret 2020 Dødens Teater – Ritualer, Menneskeofringer og Kraniekult i Vendsyssel på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.