fbpx
Nyt GRATIS magasin fra museet på gaden i dag!!!
9. december 2019
Vendsyssel har fået et nyt fredet fortidsminde
13. januar 2020
Nyt GRATIS magasin fra museet på gaden i dag!!!
9. december 2019
Vendsyssel har fået et nyt fredet fortidsminde
13. januar 2020

To store bevillinger til Vendsyssel Historiske Museum til efterårets udstilling Dødens Teater

Endnu en gang har VHM modtaget store bevillinger til efterårets udstilling – denne gang fra Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som har bevilget hhv. 100.000 kr. og 75.000 til udstillingen om kraniekult, menneskeofringer og det overnaturlige i Vendsyssels jernalder for 2000 år siden.

Hvorfor ofrer folk deres egne børn til guderne i jernalderens Danmark? Og hvordan foregik disse ofringer i praksis? Det er disse store spørgsmål, som er omdrejningspunktet for en ny, stor udstilling på Vendsyssel Historiske Museum (VHM), som skal stå klar til efteråret.

Vi er meget taknemmelige for støtten til vores udstillingsprojekt Dødens Teater, udtaler museets direktør Anne Dorthe Holm. Udstillingens dramatiske scenografi er dyr at etablere og kræver et højt sikkerhedsniveau, som er omkostningskrævende. Derfor betyder det rigtig meget for muligheden for at realisere udstillingen, at to af landets store fonde så rundhåndet har bevilget midler til udstillingen. Sammen med en tidligere bevilling fra Spar Nord Fonden kan vi nu for alvor gå i gang med planlægningen af udstillingen.

Udstillingen og dens indhold

Udstillingen Dødens Teater iscenesætter menneskeofringerne, kraniekulten og de ritualer de indgik i i jernalderens samfund. Det er en farverig fortælling om døden og de levende.

I udstillingen møder vi jernaldermenneskene personificeret af de omkring 60 ofrede menneskers knogler og andre rituelle fund. Med deres dragende kranier og knogler som nøgler åbnes døren til en farverig fortid, hvor det at ofre et menneske, et lårben eller et kranie til midvinter var lige så vigtigt for høsten, familiens sundhed, og slægtens overlevelse som det at høste den rigtige dag. Udstillingen bygges dramatisk op og vil henvende sig til et bredt publikum, og der vil være fokus på børns oplevelse.

Men udstillingen er mere end en farverig fortælling. Den er baseret på banebrydende forskning udført på VHM i forskningsprojektetDet Største Offer. VHM modtog i 2019 forskningsstøtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg på 576.000 kr. til et 1-årigt forskningsprojekt med denne titel. Forskningsprojektet skal undersøge den rituelle og sociale praksis i jernalderen med udgangspunkt i periodens moseofringer. I Vendsyssel er materialet til denne undersøgelse af usædvanlig god karakter (bl.a. som resultat af VHMs forsknings­udgravninger i Svennum Offermose ved Jerslev i 2013 og 2015, der endte på Slots- og Kulturstyrelsens top ti over arkæologiske fund i 2013). Lokalt bidrager projektet til at fortælle en helt usædvanlig historie, men materialet har både et nationalt og et internationalt potentiale.

Udstillingen er planlagt til at åbne i efteråret 2020.