fbpx
Hjørring i brand
6. maj 2016
Lønborg Friis’ tandlægeklinik
6. maj 2016

Ludvig Christian Brinck-Seidelin (1787-1865)

Ludvig Christian Brinck-SeidelinLudvig Christian Brinck-Seidelin var født og opvokset i København. I 1812 tog han juridisk embedseksamen, og i 1815 flyttede han fra København, eftersom han var blevet beskikket til stillingen som amtsforvalter for Hjørring Amt.

I forbindelse med hans død blev det bl.a. nævnt, at Brink-Seidelin var samvittighedsfuld i tjenesten, retfærdig og human mod sine underordnede samt velvillig og uegennyttig og hjælpsom over for befolkningen. Brinck-Seidelin var amtsforvalter i Hjørring i 30 år.

I 1845 blev han tilbudt embedet som generaldecisor og chef for det danske regnskabsvæsen i rentekammeret. Han tog imod stillingen og flyttede tilbage til Sjælland. Politisk aktiv var han også.

Som amtsforvalter i Hjørring blev Brinck-Seidelin i 1832 udnævnt af kongen til en af ”de oplyste mænd”, der skulle drøfte den påtænkte stænderforsamling. I 1848 blev han valgt til den grundlovgivende Rigsforsamling, og som politiker stod han på den frisindede og folkelige side. Brinck-Seidelin efterlod sig adskillige afhandlinger og artikler.

Hans hovedværk er hans beskrivelse af Hjørring Amt, skrevet i 1828 efter opfordring fra ”Det kgl. Landhusholdningsselskab”. I Hjørring havde han opført en amtsstuebygning beliggende på sydsiden af Østergade, der hvor Brinck-Seidelinsgade i dag møder Østergade.

Haven, som i dag hører til amtmandsboligen, er en sidste rest af et meget stort haveanlæg, som Brinck-Seidelin havde anlagt med både gangstier, broer over grøfter, bænke og et eller flere lysthuse. Det var Hjørrings første ”offentlige” parkanlæg, eftersom Brinck-Seidelin tillod offentligheden at besøge sin have.

(Ludvig Christian Brinck-Seidelin, ca. 1860.)