fbpx
Da Hjørrings gader blev oplyste
6. maj 2016
Lars Nielsen (1893-1965), kunstmaler
6. maj 2016
Da Hjørrings gader blev oplyste
6. maj 2016
Lars Nielsen (1893-1965), kunstmaler
6. maj 2016

Oprettelsen af Historisk Arkiv

Oprettelsen af Historisk Arkiv_lowHistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Samling, som det hed i starten, blev indviet den 30. april 1964. Hjørring havde nu fået sit eget byhistoriske arkiv, hvor interesserede kunne gå på opdagelse i Hjørrings og det øvrige Vendsyssels historie. Arkivet blev til ved et samarbejde mellem Vendsyssel Historiske Museum og Centralbiblioteket. Formålet med oprettelsen var at samle bibliotekets lokalhistoriske samling og museets arkivalier og lokalhistoriske fotografier, sådan at der blev ét fælles sted, hvor man kunne henvende sig, hvis man skulle vide noget om egnens historie.

Arkivet havde i sine første år til huse i et enkelt lokale i Museumsgade 2. Efter arkivets oprettelse påbegyndtes en indsamling af materiale af forskellig art, og man begyndte arbejdet med at skabe en udklipssamling samt med at få det hele registreret. Samlingerne voksede sig hurtigt større. Mange billeder kom til, der blev indsamlet foreningsarkiver, og det strømmede ind med privat- og virksomhedsarkiver, samt en større mængde kommunale arkivalier oveni. Det hele blev registreret på håndskrevne kartotekskort, der gjorde samlingerne søgbare. I de 50 år, der er gået, siden arkivet blev oprettet, er der sket rigtig meget. Samlingerne er vokset voldsomt – faktisk fylder de i dag så meget, at en stor del af dem må opbevares på fjernmagasiner.

I 1980’erne begyndte man at registrere samlingerne på edb, og i dag er hovedparten af dem edb-registreret. Også på det formidlingsmæssige område er udviklingen gået stærkt, ikke mindst i løbet af de seneste år. Siden 2010 har arkivet haft en profil på facebook og har siden haft daglig kommunikation med brugere ad denne vej. Siden 2013 har det været muligt at finde en stor mængde historiske oplysninger om Hjørring og omegn via en app til i-phone og på internetsiden WikiVendsyssel, og, ikke mindst, arkivets samlinger er blevet direkte søgbare på internettet. Alt sammen tiltag, som betyder, at borgerne kan få et indblik i det materiale, arkivet råder over, hjemmefra samt bestille oplysninger og evt. skanninger af materiale uden overhovedet at besøge arkivet fysisk. Interessen for lokalhistorien lever heldigvis stadig i bedste velgående, og Historisk Arkiv er stadig et vigtigt mødested for mange mennesker, selvom mange af ”møderne” i dag foregår digitalt.

FOTO: Museumsleder Palle Friis i den nyoprettede Lokalhistorisk Samling. Palle Friis var, sammen med seminarielektor Karl Kristian Overmark og overbibliotekar Poul Daugård, drivkræften bag oprettelsen af Historisk Arkiv.