fbpx
Plettet gøgeurt
12. april 2022
Purløg
12. april 2022
Plettet gøgeurt
12. april 2022
Purløg
12. april 2022

Prikbladet perikon

Hypericum perforatum, Echtes Johanniskraut (de), St John’s-wort (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Prikbladet perikum
Voksede ifølge en legende frem af det blod, der faldt fra Johannes Døberens afhuggede hoved. En anden legende fortæller, at den voksede frem af Kristi bloddråber, der faldt fra korset. En så hellig plante måtte naturligvis irritere djævelen, der søgte at lægge den ved at gennembore dens blade med spydstik, men planten helede sig selv, og djævelen måtte siden altid flygte for denne plante, der fik en naturlig plads mellem de ting, som kirken brugte ved djæveluddrivelse. Som lægeplante brugtes den som sårrniddel og middel mod sindssygdomme (djævlebesættelse).

Echtes Johanniskraut (DE)
Laut einer Legende wuchs das Johanniskraut aus dem vom Haupt Johannis des Täufers getropften Blut. Laut einer anderen Legende wuchs es aus den Blutstropfen des gekreuzigten Jesus. Eine so heilige Pflanze ruf natürlich auch die Wut des Teufels hervor, und er versuchte deshalb, das Johanniskraut mit einem Spieß zu töten. Die Blätter des Krauts heilten aber, und der Teufel musste seither stets von dem Johanniskraut flüchten. Deshalb verwendete die Kirche das Kraut auch bei Teufelsaustreibungen. Als Heilmittel diente es als Wund-heilmittel und zur Behandlung von Geisteskrankheiten (Besessenheit).

St John’s-wort (ENG)
Grew, according to legend, from blood the fell from the head of John the Baptist after his decapitation. Another legend tells that it grew from the blood that dropped from Christ on the cross. Naturally such a holy plant would irritate the devil, who tried to ruin it by piercing its leaves with a spear. It, however, healed itself, and the devil always had to flee this plant; which gained a position among the items used by the Church in exorcisms. As a medical plant it was used to treat wounds and for mental illness (exorcism).