fbpx
Kvan
11. april 2022
Lavendel
11. april 2022
Kvan
11. april 2022
Lavendel
11. april 2022

Lancetvejbred

Plantago lanceolata, Spitzwegerich (de), Ribwort plantain (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Lancetvejbred
Bladene af de forskellige vejbredarter har siden oldtiden været brugt som sårhelende middel og frøene som et virksomt afføringsmiddel.

Spitzwegerich (DE)
Die Blätter der verschiedenen Wege- richarten wurden schon im Altertum als Wundheilmittel verwendet. Die Samen wirken abführend.

Ribwort plantain (ENG)
The leaves of the various plantain species have, since antiquity, been used to heal wounds, and the seeds are an effective laxative.