fbpx
Lægekvæsurt
11. april 2022
Lægesalvie
11. april 2022

Lægenådesurt

Gratiola officinalis, Gottes-Gnadenkraut (de), Gratiole (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Lægenådesurt
Er indført fra Mellemeuropa og har især været brugt som bræk-, afførings- og urindrivende middel.

Gottes-Gnadenkraut (DE)
Stammt aus Mitteleuropa und wurde besonders als Brech-, Abfuhr- und harntreibendes Mittel verwendet.

Gratiole (ENG)
Introduced from Central Europe and was especially used as an emetic, a laxative and a diuretic.

X