fbpx
Isop
1. april 2022
Kermesbær
1. april 2022
Isop
1. april 2022
Kermesbær
1. april 2022

Jødekirsebær

Physalis alkekengi, Lampionblume (de), Chinese lantern (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Jødekirsebær
Stammer fra Sydeuropa, hvor den i oldtiden var kendt som middel mod blæresten. Den har i nyere tid været brugt af læger som middel mod nyre- og blærelidelser, gulsot og gigt.

Lampionblume (DE)
Stammt aus Südeuropa, wo sie im Al­tertum als Mittel gegen Harnstein verwendet wurde. In der Neuzeit wurde die Lampionblume von Ärzten gegen Nieren- und Blasenleiden, Gelbsucht und Gicht empfohlen.

Chinese lantern (ENG)
Originates from Southern Europe, where, in antiquity, it was know as a medication for gallstones.  In more recent times it was used by doctors as a medication for kidney and bladder problems, jaundice and arthritis.