fbpx
Almindelig Lungeurt
30. marts 2022
Almindelig mangeløv
30. marts 2022

Almindelig løvefod

Alchemilla vulgaris, Spitzlappiger Frauenmantel (de), Lady’s mantle (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Almindelig løvefod
Brugtes tidligere som sammentrækkende middel, middel mod diarre, sår og menstruationsbesvær. De dugdråber, der kan samle sig i bladskålene, antoges at besidde mirakuløse medicinske egenskaber. Også alkymisterne brugte dem deres kemiske processer.

Spitzlappiger Frauenmantel (DE)
Wurde früher als Stopfmittel, zur Wunden¬behandlung und als menstru¬ationsförderndes Mittel verwendet. Den sich in den Blättern ansammeln-den Tautr-opfen schrieb man Wunder¬kräfte zu, und auch die Alchimisten benutzten sie in ihren Experimen¬ten.

Lady’s mantle (ENG)
Used as an astringent, a remedy for diarrhoea, wounds, and menstruation difficulties. The drops which gather in the bowl-like leaves, was thought to posess miraculous properties. Alchymists also used the plant in chemical processes.

X