fbpx
Almindelig Lungeurt
30. marts 2022
Almindelig mangeløv
30. marts 2022
Almindelig Lungeurt
30. marts 2022
Almindelig mangeløv
30. marts 2022

Almindelig løvefod

Alchemilla vulgaris, Spitzlappiger Frauenmantel (de), Lady’s mantle (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Almindelig løvefod
Brugtes tidligere som sammentrækkende middel, middel mod diarre, sår og menstruationsbesvær. De dugdråber, der kan samle sig i bladskålene, antoges at besidde mirakuløse medicinske egenskaber. Også alkymisterne brugte dem deres kemiske processer.

Spitzlappiger Frauenmantel (DE)
Wurde früher als Stopfmittel, zur Wundenbehandlung und als menstruationsförderndes Mittel verwendet. Den sich in den Blättern ansammeln-den Tautropfen schrieb man Wunderkräfte zu, und auch die Alchimisten benutzten sie in ihren Experimenten.

Lady’s mantle (ENG)
Used as an astringent, a remedy for diarrhoea, wounds, and menstruation difficulties. The drops which gather in the bowl-like leaves, was thought to posess miraculous properties. Alchymists also used the plant in chemical processes.