fbpx
Aflysning af “Forårsdag i marken” i Mosbjerg pga regn
4. april 2024
Aflysning af “Forårsdag i marken” i Mosbjerg pga regn
4. april 2024

Stor skat af romerske mønter fundet ved Vennebjerg

En møntskat bestående af romerske denarer er dukket op ved Vennebjerg i det vestlige Vendsyssel. Fundet blev gjort af de to brødre Jesper og Peter Als, som over en årrække har afsøgt nogle af markerne omkring Vennebjerg med metaldetektor. I foråret 2023 fandt de to brødre to romerske denarer, og efter høsten i september fandt de yderligere tre mønter. Herefter kontaktede de arkæologerne på Vendsyssel Historiske Museum, som inden påske gennemførte en mindre udgravning på stedet med hjælp af en bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen. Ved udgravningen lykkedes det at finde selve stedet for nedlægningen af mønterne og antallet af mønter overstiger nu 40 stk.

”Det er utroligt vigtigt fund og meget heldigt at vi finder stedet, hvor mønterne er deponeret i jorden. Mønterne lå lige under pløjelaget, og faktisk kunne vi se resterne af et plovspor, der løb lige igennem møntskatten. Det er nok netop den tur med ploven, der har hevet nogle af mønterne op i pløjelaget, så de kunne findes med metaldetektor” fortæller udgravningsleder Lars Ole Kirk.

Den nederste del af møntskatten, hvor man kan se de grønne mønter med et højere kobberindhold. Foto: Vendsyssel Historiske Museum

Mønterne lå nogenlunde samlet i en bunke i en mindre nedgravning i jorden. For at sikre størst muligt viden om nedlæggelsen af mønterne er en mindre del af møntskatten taget op i et præparat, som vil blive udgravet under kontrollerede forhold på Bevaringscenter Nord. 

Indtil nu er kun de første fem mønter blevet bestemt i samarbejde med Nationalmuseet. Det er alle sammen romerske denarer af sølv, som er slået under fire forskellige kejsere i perioden 69-161 e.Kr. Kejserne mindskede sølvindholdet i mønterne med tiden, så de omkring 200 e.Kr. var lavet af 50% kobber og 50% sølv. Nogle af de netop udgravede mønter har tydeligvis et grønt skær som følge af et højt kobberindhold, hvilket tyder på, at de yngste mønter er fra denne periode.

”Med over 40 mønter er møntskatten den til dato næststørste samlede deponering af romerske denarer i Jylland. Indtil nu betragter vi fundet som en nedgravet skat, da vi ikke fandt spor af huskonstruktioner eller grave ved undersøgelsen” fortæller overinspektør for arkæologien på Vendsyssel Historiske Museum Michael Vinter.

Mønterne forventes udstillet på Vendsyssel Historiske Museum til efteråret, inden de sendes videre til danefævurdering på Nationalmuseet.

De glade findere Jesper og Peter Als udpeger fundstedet. Foto: Vendsyssel Historiske Museum