fbpx
Hirtshals Sommerhave – hele juli
28. juni 2024
Hirtshals Sommerhave – hele juli
28. juni 2024

STILLINGSOPSLAG: 4 feltarkæologer til projektansættelse

Vendsyssel Historiske Museum søger fire projektansatte feltarkæologer til forundersøgelser og undersøgelser i efteråret 2024.

Vendsyssel Historiske Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum med afdelinger i Hjørring, Hirtshals og Mosbjerg. Museet er en stor arbejdsplads med ca. 38 ansatte fra forskellige faggrupper. Den arkæologiske afdeling består af tre fastansatte arkæologer, en museumsassistent og to fleksjobbere.

Om stillingerne:

Vi søger fire feltarkæologer til to større undersøgelser af lokaliteter med levn fra yngre bronzealder og ældre jernalder samt flere større og mindre forundersøgelser. Der vil være brug for både feltudgravningsassistenter og udgravningsledere. Arbejdet vil ske under supervision/ i samarbejde med det faste personale.

Vi forventer, at du har en solid erfaring med alle aspekter af feltarkæologiske arbejde og dokumentation. Dette omfatter opmåling med GPS/Totalstation, fotogrammetri, tegning, naturvidenskabelig prøveudtagning og almindelig analog dokumentation.

Museet arbejder med GIS-softwaret Mapinfo, hvorfor det vil være en fordel at have kendskab til dette. Registrering af udgravningsdata sker i MUD.

Tiltrædelse
Medio august 2024 og året ud.

Ansøgningsfrist mandag d. 5. august 2024. Send ansøgning med CV til mv@vhm.dk og mærk ansøgningen ”feltarkæolog”.

Har du spørgsmål til stillingen, kan faglig leder af Arkæologisk Afdeling, Michael Vinter, kontaktes på tlf.: 30388638 eller på mail: mv@vhm.dk.