fbpx
VINTERFERIE på museet
8. februar 2019
3 forskellige omvisninger på Bunkermuseet
17. juni 2019
VINTERFERIE på museet
8. februar 2019
3 forskellige omvisninger på Bunkermuseet
17. juni 2019

430.000 kr til kronikere, borgere med stress, angst og depression

Vendsyssel Historiske Museum har fået bevilliget 430.000 kr til kronikere, borgere med stress, angst og depression.

Friluftsrådet har bevilget 12 millioner kroner til projekter i hele landet, der skal bringe naturen tættere på borgerne, hvoraf VHM får de 430.000 kr af dem.

Tilskuddet går til videreudvikling af naturforløb for kronikere, borgere med stress, angst og depression samt opstart af nye forløb for ældre, herunder borgere med lettere demens.

Konkret naturformidling og oplevelser i naturen skal bidrage til at forbedre deltagernes sundhed og livskvalitet.

Bevillingen går til udgifterne til løn til naturvejleder.

Projektet sker i samarbejde med kommunens projekt “Sundhed i naturen”, lokalafdelingen af ASF-Dansk Folkehjælp og Ældresagen, aktivitets- og sundhedscentre, socialpsykiatriske tilbud, frivillig-huse samt museets frivillige.

I forhold til projekt “Sund i naturen” bidrager dette projekt særligt med at udvikle brugen af naturformidling som redskab i sundhedsindsatsen. De ældre borgere præsenteres for Landbrugsmuseet frivilliggrupper med henblik på eventuel egen deltagelse. Der vil årligt være mindst 400 deltagere. Der gennemføres en brugerevaluering i form af spørgeskemaer.

Projektet udvikler og afprøver forløb og metoder, der fortsat vil kunne anvendes efter den toårige projektperiode.

Læs mere HER.