Genstande fra samligerne

Vendsyssel Historiske Museum har tusindvis af genstande udstillet og opmagasineret. Her tager vi én ting frem og fortælle historien bag.