fbpx
Fattigbøssen
6. maj 2016
En fornem lansespids fra vikingetiden
30. maj 2016
Fattigbøssen
6. maj 2016
En fornem lansespids fra vikingetiden
30. maj 2016

Morten Betjents dagbogsoptegnelser

Morten-Betjent-Thomas-Bisp-Dagbog-Henrettelse-VHM-opslag

Morten Nielsen, kaldet Morten Betjent, var told- og konsumtionsbetjent i Hjørring fra 1808 til omkring 1850.

Dagbogen indeholder regnskabsoptegnelser, notater om begivenheder i Hjørring m.v. fra perioden ca. 1814-1829. Bl.a. en beskrivelse af henrettelsen af Thomas Thomassen Bisp på galgebakken i Hjørring Bjerge den 22. juli 1822.

Afskrift af Morten Betjents optegnelser om henrettelsen af Thomas Thomassen Bisp:

“Den 22. juli om morgenen kl. mellem 6 og 7, blev gårdmand Thomas Thomassen Bisp af Brovst Sogn halshugget her norden for byen, kroppen lagt på stejle og hovedet sat på stage over legemet. Han havde forgivet sin kone efter hans tjenestepiges tilskyndelse, hvilken er dømt til Viborg Tugthus sin livstid. Med stille bøn og suk, til alle arme synders forsonelse – som kende og angre deres synder – og under forberedelse og bøn af stedets præst Hr. Bjerregård gik han roligt sin død i møde. Tilegnede sig med troen den retfærdighed som alene gælder for Gud fik han således et saligt endeligt. Hans alder var 42 år. Natten imellem 23. og 24. blev hans jordiske dele nedtaget for at jordes, men hvor henlagt vides ikke. Denne handling var formodentlig efter alles ønske.”