fbpx
Caroline er et lokum
6. maj 2016
Caroline er et lokum
6. maj 2016

Sindal gl. præstegård

Sindal gl. præstegårdEn noget usædvanlig genstand i Vendsyssel Historiske Museums samling er det ældste afsnit af Sindal gl. præstegård, sandsynligvis opført efter en brand i 1678. Bygningen er indkøbt i 1928 for egen regning til museet af museets daværende leder Holger Friis. Planen med den gamle bygning tog sin form, da der i Hjørring Kommune opstod tanker om anlæggelse af et nyt haveanlæg bag bygningen i Museumsgade 3 – nabo til museet i Museumsgade 1.

I efteråret 1928 foreslog Holger Friis således, at de to bygningers gårdspladser, begge tidligere skolegårde, blev slået sammen til et stort haveanlæg, hvor Sindal gl. præstegård kunne opføres i haven som en central del. Haven skulle derudover anlægges med gamle lægeurter og nogle af museets gamle granitsten. Byrådet accepterede forslaget den 22. november 1928, og mens kommunen selv bevilligede 3.086 kr. til anlæggelsen, så modtog museet et tilskud fra Carlsbergfonden på 10.000 kr. til genopførelsen af Sindal gl. præstegård. Efter en betydelig omordning af museet fandt indvielsen sted den 24. september 1929.

(Et kig ind i den nyanlagte museumshave engang i 1930’rne. Sindal gl. præstegård ses midt i billedet, og til venstre ses busten af museets stifter J.J. Lønborg Friis. Den blev afsløret i 1914 ved museets 25 års jubilæum og placeret i museets udstilling. Med anlæggelsen af haven i 1929 blev busten imidlertid flyttet herud, hvor den endnu står.)