fbpx
Caroline er et lokum
6. maj 2016
Tippetoppen
6. maj 2016
Caroline er et lokum
6. maj 2016
Tippetoppen
6. maj 2016

Lønborg Friis’ første udgravning

Lønborg Friis første udgravningSiden oprettelsen i 1889 har Vendsyssel Historiske Museum haft en omfattende arkæologisk

virksomhed. En af hovedkræfterne bag museets oprettelse – og første daglige leder – tandlæge J.J. Lønborg Friis havde allerede inden oprettelsen af museet en betydelig oldsagssamling. Denne indgik som en væsentlig del af det nye museums samling de første år. Men Lønborg Friis sikrede sig ikke blot oldsager for landsdelen ved køb af tilfældigt fundne genstande.

I august 1888 foretog han rent faktisk det senere museums første udgravning. Beretning og opmåling blev i 1889 indklæbet i museets første protokol. Udgravningen foregik ved gården Thorsmark i Vester Brønderslev sogn, og det var en bronzealdergravhøj, der blev undersøgt. Højen var 6 alen høj og 20-22 alen i tværmål. Midt i højen var der en stenkiste fra ældre bronzealder. Denne grav havde oprindelig været dækket af en lille høj bygget af græstørv og omgivet af en stenkreds.

Senere i tiden er højen blevet gjort større ved påføring af jord og sand, og øverst heri fandtes en brandgrav fra jernalderen.

(Lønborg Friis’ snit- og plantegning af høj-udgravningen ved Thorsmark, Vester Brønderslev sogn i august 1888.)