fbpx
Jørgen Høygaard Nielsen, 1834-1912
3. maj 2016
Hjørring biografteater
4. maj 2016
Jørgen Høygaard Nielsen, 1834-1912
3. maj 2016
Hjørring biografteater
4. maj 2016

Camillo Bruun 1818-1880

Camillo BruunCamillo Bruun 1818-1880, redaktør, bogtrykker, forfatter

“Jeg er fra Hjørring! Begyndelsen er noget storpralende, men tilgiv mig, jeg føler mit Menneskeværd betydelig hævet ved Bevidstheden om, at jeg er fra Hjørring”.

Sådan skrev Camillo Bruun i ”Fædrelandet”, 1868.

Camillo Bruun var typograf fra København, og kom til Hjørring som 26-årig, da han i 1844 overtog Hjørring Amtstidende. Bladet havde til huse i Skole-gyden, hvor Camillo Bruun 1856 opførte en ny bygning på det nordøstlige hjørne – den bygning, der i dag har adressen Museumsgade 6. Han var ikke blot en dygtig redaktør. Han deltog aktivt i byens kulturliv, især som forfatter og lejlighedsdigter, men bl.a. også som både skuespiller og instruktør, når der hver vinter opførtes dilettantskuespil i byen.

I 1868 forlod Camillo Bruun Hjørring og rejste tilbage til København, for her at hellige sig skriveriet. Han skrev bl.a. en del ting fra Vendsyssel, som var med til at gøre landsdelen kendt i resten af landet. Han slog dog aldrig rigtigt igennem som forfatter. Camillo Bruun døde 1880.

Hjørringhistorier 02, udg. 2001
Historisk arkiv, Vendsyssel historiske Museum.