fbpx
Hjørrings første tandlæge
6. maj 2016
Hjørrings første tandlæge
6. maj 2016

Jysk Kvæg

Jysk-KvægMuseets “arbejdende” husmandssted drives med malkekøer, heste, grise, høns og får. Museet deltager sammen med andre museer, private avlere og landbrugsministeriet i bevarelsen af gener fra gamle danske husdyrracer. I den forbindelse anskaffede museet i 1985 en stambesætning på to malkekøer af racen Jysk Kvæg.

Køerne stammede fra gårdejer Chr. Westergaard, Bjergby ved Hjørring, som er ejer af landets sidste “rene” besætning. Jysk Kvæg er som oftest sort- eller gråbroget og var fra middelalderen indtil slutningen af 1800-tallet den mest udbredte kvægrace i Danmark. Kvæget, der blev holdt enten som kød- eller malkekvæg, var indtil begyndelsen af 1800-tallet landets største eksportartikel. Gennem intensivt avlsarbejde omkring århundredskiftet blev Jysk Kvæg næsten udryddet til fordel for det sortbrogede malkekvæg, der i dag ses på markerne.