fbpx
Almindelig mangeløv
30. marts 2022
Almindelig mjødurt
30. marts 2022
Almindelig mangeløv
30. marts 2022
Almindelig mjødurt
30. marts 2022

Alm. merian

Origanum vulgare, Oregano (de), Oregano (eng)

Flora Danica (1761-1883)

Alm. merian
Brugtes i oldtiden som lægemiddel mod vattersot og søvnløshed, i middelalderen mod bid af giftige dyr, hoste, gulsot og halsbetændelse. Som trolddomsurt værnede den mod onde øjne, og brændt som røgelse holdt den djævelen borte. Under hekseprocesserne brændte man derfor merian, når de mistænkte blev tortureret, for at hindre djævelen i at komme sine formodede venner til hjælp.

Oregano (DE)
Wurde im Altertum als Heilmittel ge­gen Wassersucht und Schlaflosigkeit, im Mittelalter gegen Gelbsucht, Hus­ten, Katarrh und Bisse von giftigen Tieren verwendet. Als Zauberpflanze wirkte der oregano gegen den bösen Blick, und man meinte auch, man könne mit seinem Rauch den Teufel auf Abstand halten. Während der He­xenprozesse wurde Dost verbrannt, so dass der Teufel seinen gefolterten Freundinnen nicht zur Hilfe kommen konnte.

Oregano (ENG)
Used in antiquity as a medication for dropsy and insomnia, in the Middle Ages for the bites of poisonous animals, caughing, jaundice and sore throat. As a magic herb it protected against the evil eye, and, burned as incense, it kept the devil away. During witchcraft trials, oregano was burned when the suspects were tortured in order to prevent the devil from helping his assumed friends.