fbpx
Museet genåbner 21. april
23. marts 2021
Høstdag i Mosbjerg
4. august 2021
Museet genåbner 21. april
23. marts 2021
Høstdag i Mosbjerg
4. august 2021

Pelsdyravl på museeum

Nogle af museets og arkivets kerneopgaver er at indsamle og bevare historien. Efter pressemødet i begyndelsen af november 2020, hvor det blev fastsat, at alle minkbesætninger skulle aflives grundet en særlig Covid-19-variant, blev det pludselig en presserende opgave at få et overblik over, hvad vi havde i samlingerne, der kunne dokumentere pelsdyrbranchen i Hjørring Kommune, som museet og arkivet dækker. Derfor søgte et par medarbejdere straks i samlingerne, og heraf kunne det udledes, at der næsten ikke var nogen genstande eller arkivalier herfra – blot enkelte fotografier fra minkfarme, et enkelt fra en rævefarm og intet fra bæverfarmene.

Derfor søger museet genstande fra farmene og følgeerhvervene som f.eks. minkfælder, taner, afklipsere, skind af forskellige typer og produkter fremstillet af skind – nøgleringe, hårelastikker, jakker osv. Arkivet søger materialer af papir som fotografier fra farme, udstillinger og lokale følgeerhverv, reklamemateriale, materialer vedr. køb og salg, skriftlige erindringer om at have været en del af pelsdyrbranchen mv. I forhold til fotografier er der mulighed for, at giveren kan beholde originalerne, hvis blot Historisk Arkiv kan låne dem og scanne dem ind til samlingen.

Fælles for alle materialer er, at de skal have tilknytning til det geografiske område, som Hjørring Kommune dækker i dag.

For at aflevere genstande til museet eller høre nærmere herom kontaktes museumsinspektør Chrestina Dahl på 30 38 86 41 eller che@vhm.dk

For at aflevere arkivalier til arkivet eller høre nærmere herom kontaktes arkivar Helle Thrane på 30 38 86 03 eller ht@vhm.dk