fbpx
En ”højbenet” gæst
4. maj 2016
Hjørringforfatteren Carl Henrik Knuth Becker – 1891-1974
2. april 2020
En ”højbenet” gæst
4. maj 2016
Hjørringforfatteren Carl Henrik Knuth Becker – 1891-1974
2. april 2020

Kirstine Lund – 1852-1948

Kirstine Lund med døtrene Ella, Petra og Agnes. Foto: Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum.

Kirstine Lund er en af de personligheder fra Hjørring, som fortjener en speciel omtale. Dels fordi hun ved egen hjælp formåede at starte egen virksomhed, og at få den til at blomstre, en bedrift der absolut var unik for en kvinde – oven i købet en enlig mor! – på den tid hvor hun virkede, og dels fordi hendes virksomhed har givet nutiden et enestående historisk kildemateriale, i form af en meget stor mængde billeder og negativer.

Kirstine Thomine Sørine Bertelsen blev født i Løkken i 1852. I 1873 blev hun gift med Carl Frederik Christian Lund, som var manufakturhandler i Løkken. Sammen fik de 3 døtre. I 1881, kort efter den yngste datters fødsel, solgte Carl Lund sin forretning og rejste til Amerika. Om hans afrejse til Amerika skyldtes, at familien var gået i opløsning, eller om det var meningen, at de skulle følge ham senere, ved vi ikke. Men vi ved, at Kirstine Lund i 1881 stod alene tilbage i Løkken med sine 3 børn. Fire år senere afgik manden ved døden i Amerika, og Kirstine Lund blev enke.

Allerede i 1879 var Kirstine Lund så småt begyndt at drive selvstændig forretning som forhandler af varer til hjemmefarvning, og et års tid efter mandens bortrejse begyndte hun at drive fotografisk virksomhed. I 1884 var virksomheden blevet stor nok til, at hun vovede at flytte til Hjørring, hvor hun lejede sig ind hos tømrermester Andersen i Jernbanegade 22.

Familien var på dette tidspunkt helt splittet. Manden befandt sig i Amerika, den ældste datter på 10 år i København, den mellemste datter på 8 år i Altona, og kun den yngste datter var hos sin mor. Men i Hjørring fik Kirstine Lund igen samlet sine 3 piger.

Virksomheden ekspanderede. I 1888 blev atelieret udvidet, og der blev ansat en lærling, Helga Andersen, som senere skulle blive Kirstine Lunds efterfølger. I 1896 var virksomheden blevet så stor, at Kirstine Lund lod opføre en stor hjørnebygning over for jernbanestationen, Jernbanegade 24, hvor hun indrettede et nyt, stort atelier. Tre år senere åbnede hun også et lille atelier i Lønstrup, vel sagtens for at udnytte den voksende turisme der.

I 1910, 58 år gammel, overdrog Kirstine Lund den blomstrende forretning til Helga Andersen, som førte den videre indtil 1935, hvor den blev overtaget af Ida Madsen og Asta Jarlund. De lukkede forretningen i 1969, og der var da blevet taget omkring 125.000 billeder!

Kirstine Lund giftede sig aldrig igen. Hun blev boende i Hjørring, og døde her i 1948, næsten 96 år gammel.