fbpx
Til tørstige sjæles husvalelse
4. maj 2016
Navnet ”Hjørring”
4. maj 2016
Til tørstige sjæles husvalelse
4. maj 2016
Navnet ”Hjørring”
4. maj 2016

Hjørring Spædbørnehjem

Hjørring SpædbørnehjemHjørring Spædbørnehjem

I 1934 åbnede to sygeplejersker, Marie Hylleborg Nielsen og Marie Thingbak et privat døgnhjem for spædbørn, for at ”hjælpe unge ugifte mødre i deres vanskelige stilling”.

Hjemmet havde til huse i en villa i Christiansgade 24, men behovet for et spædbørne-hjem var stort, og pladsen blev hurtigt for trang. Så allerede to år senere byggede de to frøkener, med hjælp fra forskellig side, en helt ny børnehjemsbygning – den røde bygning Elsagervej 15. Der var plads til ca. 30 børn i alderen 0-2 år.

1948 overtog Baptistsamfundet hjemmet, og drev det videre som selvejende institution, stadig med frøken Nielsen som leder.

Det blev efterhånden lettere at kombinere udearbejde og forældreskab, også for enlige, bl. a. begyndte man i stigende grad fra offentlig side at bygge daginstitutioner for børn. Behovet for døgninstitutioner faldt derfor, især fra 1960erne, mens behovet for daginstitutioner var stigende. Hjørring Spædbørnehjem blev derfor nedlagt i 1971. Det havde da eksisteret i 36 år, og været midlertidigt ”hjem” for flere end 1000 små børn. Et halvt år senere åbnede Baptistsamfundet byens første daginstitution for spædbørn – Elsagervejs Vuggestue. Den havde til huse i bygningen indtil 1991, hvor den flyttede til Højene.

I dag har Hjørring Friskole til huse i den gamle børnehjemsbygning, som således stadig summer af liv og barnestemmer, som den har gjort det, siden den blev bygget for snart 65 år siden.

Hjørring historier 07
Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske Museum.