Vikinger ved Verdens Ende

De danske fortidsminder, der ligger tæt på kysten, er i fare for med tiden at styrte i havet på grund af erosion, hvor hav og vind langsomt nedbryder kysten meter for meter.

Ved Rubjerg i Vendsyssel ligger der sådan et fortidsminde: En gravplads fra vikingetiden. Det første fund fra grav­pladsen dukkede op i 1951, og siden har Vendsyssel Historiske Museum haft gravpladsen i fokus.

De undersøgte grave ­repræsenterer et udsnit af en større vikingetidsgrav­plads, hvor der er brandgrave ­såvel som jordfæstegrave, med og uden gravgaver. En del af gravene var ­veludstyrede og rummede usædvan­lige fund.

Der er tale om et unikt materiale, der langsomt men sikkert destrueres af kyst­erosion. Grundet fortsatte bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen har det været muligt at sikre materialet for eftertiden. Det er disse fund, der danner rammen om denne udstilling.

Velkommen!

Sidste chance for at se udstillingen, er søndag d. 20. januar 2019.