KIRKESALEN

Vendsyssel Historiske Museum har en af de bedste og mest omfattende samlinger af middelalderligt kirkeinventar i det nuværende Danmark. Inventarstykkerne omfatter alt fra dele af altertavler og korbuekrucifikser til røgelseskar og relikvier.

I forbindelse med Reformationen i 1536 overgik Danmark fra at være katolsk til luthersk-evangelisk, og i den forbindelse opstod der en ny praksis omkring kirkerummets brug og indretning. Noget kirkeinventar blev i den forbindelse kasseret eller gemt bort, andre ting forblev i kirkerummet. Med tiden blev det ældre inventar således kasseret eller solgt, og særligt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet tilkom en del af det vendsysselske kirkeinventar museet i Hjørring.

Det middelalderlige kirkeinventar er udstillet i Kirkesalen. Blandt de absolutte pragtstykker må fremhæves resterne af altertavlen fra Skærum Kirke fra 1400-tallet med et hav af apostel- og helgenfigurer samt den usædvanlige senmiddelalderlige træskulptur af den Hellige Memelia, som ifølge middelalderlige legender skulle være mor til Skt. Servatius og beslægtet med den hellige familie.