FOTOS

Historisk Arkiv har en meget stor samling af billeder bestående af ca. 25.000 positiver og 250.000 negativer, hovedsageligt glasplader.

Positiverne er registrerede og kan ses ved besøg på Historisk Arkiv. Negativerne stammer i altovervejende grad fra forskellige erhvervsfotografer i Hjørring, som har efterladt deres store samlinger af negativer, ligesom vi for fleres vedkommende også har deres protokoller.

Negativer er ordnede efter fotografernes kronologiske protokoller, der er indgang til billedsamlingen. Er man således i besiddelse af et billede med angivelse af fotograf og nr. er der mulighed for i protokollerne at se, hvem der har bestilt billedet hvornår. Oplysninger som mange af vore brugere har haft stor glæde af.

Større fotografarkiver i Historisk Arkiv

1) Jensen og Brandt-samlingen (Hjørring) 1867-1899

Indehavere:
1863-1886 Andreas Jensen
1886-1897 Cai D. Brandt
1897-1899 A. Fischer 1899-
efter 1910 Maria Hedegaard

Bevaret materiale:
Negativer ca. 1874-79, 1885-99, ca. 18.000.
Protokoller 1867-1899

2) Kirstine Lund-samlingen (Hjørring) 1882-1969. (1882-84 i Løkken)

Indehavere:
1882-1910 Kirstine Lund 1910-1935
Helga Andersen 1935-1969
Ida Madsen og Asta Jarlund

Bevaret materiale:
Negativer 1882-1969, ca. 125.000.
Protokoller 1882-1969

3) Frantz Christensen-samlingen (Hjørring) 1906-1977

Indehavere:
1906-1942 Frantz Christensen
1942- ca. 1949 Olga Christensen (hustru til F.C.)
Ca. 1949-1977 Aase Frantz Christensen (datter af F.C. og O.C.)

Bevaret materiale:
Negativer 1906-1977, ca. 75.000.
Protokoller 1906-1977

4) Mathæus Rasmussen (Hjørring) 1913-1965

Bevaret materiale:
Negativer 1913-1965 (kun få bevaret, ca. 1000).
Protokoller 1913-1965

5) N. Chr. Mikkelsen (rejsefotograf, bosat flere steder i Hjørrings omegn) ca. 1900-ca. 1945.

Bevaret materiale:
Negativer ca. 1900-, ca. 500 bevaret.
Protokoller 1911-1919
6) Poly Foto (Hjørring) 1957-1967

Bevaret materiale:
Negativer 1957-1967, ca. 12.000.
Protokoller 1957-1967


Ud over ovenstående er bevaret enkelte plader fra fotograf F. Hollesen (ingen protokoller) samt en række mindre samlinger fra pressefotografer (1960erne og 1970erne) og amatørfotografer (fra ca. 1900 - ca. 1940).