Reformationen i Nordjylland - Fra Wittenberg til Vrå

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Tesernes tema var Romerkirkens salg af aflad, hvilket i Luthers optik var et produkt af en forkert opfattelse af syndsforladelsen. I forsøget på at skabe debat, skabtes en af de største religiøse og politiske konflikter i nyere europæisk historie, der fik vidtrækkende konsekvenser for udviklingen af kultur og samfund.

Diskursen startede som en diskussion af afladshandlen, men blev udvidet til også at omfatte Kirkens (og derved pavens) myndighed til at give aflad og forrette sakramenterne. Man stredes således om et anderledes syn på forholdet mellem mennesket og Gud.

Religionen, der havde så stærk en betydning for det almindelige menneske, forandredes, og selvom der er langt fra Wittenberg til Vrå, så kunne forandringen også spores i de nordjyske sogne.

Se tese-filmen.

Martin Luther nedskrev 95 teser som et oplæg til en akademisk debat iblandt samtidens lærde. Det skulle dog viser sig, at de fik en langt større konsekvens. Til denne udstilling har museet fået en masse forskellige folk til at indtale alle teserne på film. Nedskrevet for 500 år siden – indspillet i dag.

Filmen der kører i loop i udstillingen er ca 20 minutter lang.

Oplæsning af hele udstillingen

Hvis du ikke er så meget for at læse tekster, så kunne denne ellers ret teksttunge udstilling blive et problem. Men for at afprøve nye formidlingsmuligheder, har museet denne gang valgt at give de besøgende muligheden for at få hele udstillingen læst op. Du skal bare have din egen mobiltelefon med (som kan gå på internettet), og følge et link du kan finde i udstillingslokalet. Der er også høretelefoner du kan låne. Så vil grundteksten blive læst op for dig.
X