fbpx
Program for første halvår
13. januar 2016
Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn – Program for 2. halvår 2016
23. maj 2016

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 15. MARTS 2016 KL. 19.30
I DET GAMLE RÅDHUS I HJØRRING

I henhold til vedtægternes §5 indkaldes hermed til general- forsamling med følgende program:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2015
4. Forslag til budget 2016
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg til bestyrelse – Ove Jacobsen og Jørgen Ugilt er på valg. Begge accepterer genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag til punkt 5 i dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen vil museumsdirektør John Rendboe fortælle om ”VHM – nu og i fremtiden”. Derefter vil bestyrelsesmedlem og forfatter til ”Mordet ved Dybbøl Banke” Claus Højrup fortælle om ” Historiske begivenheder som inspiration til skønlitteratur”.

Foreningen vil være vært ved kaffe/the + kage

Kontingentopkrævning for 2016 vedlægges. Kontingentet er 175,- kr. for enkeltmedlemmer og 250,- kr. for par. Gerne betaling via netbank: Reg no 7370 konto no 0002631125

På bestyrelsen vegne

Jørgen Ugilt, formand

X