fbpx
Invitation til lancering af Vendsyssel Nu & Da 2016-2017
21. september 2017
Foredrag: Denne Quinde har ladet sig bruge til Utugt i hendes Hus”
28. november 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING – 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 19. MARTS 2019 KL. 19.30
I DET GAMLE RÅDHUS I HJØRRING

I henhold til vedtægternes §5 indkaldes hermed til generalforsamling med
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for 2018
4. Forslag til budget 2019
5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt

Forslag til punkt 5 i dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil VHMs direktør Anne Dorthe Holm og afdelingsleder på Nyere Tid Jens-Christian Hansen komme med et indlæg: ”Det er og bliver vi stolte af”.

Foreningen vil være vært ved et lækkert traktement.

Kontingentopkrævning for 2019 vedlægges. Kontingentet er uforandret
175,- kr. for enkeltmedlem og 250,- kr. for par. Se vedlagte betalings-anvisning.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Ugilt
Formand

X