fbpx
18. november 2021

Generalforsamling 2022

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING torsdag d. 17.marts 2022 KL. 17.30 I DET GAMLE RÅDHUS I HJØRRING

I henhold til vedtægternes §5 indkaldes hermed til generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab for 2021.
  4. Forslag til budget 2022 ( kontingent foreslås uændret (175kr./ 250kr.)
  5. Andre forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  6. Valg til bestyrelse. (På valg er Bjarne Tørngren og Kirsten Dalsgaard. Begge accepterer genvalg)
  7. Valg af 2 suppleanter ( Arnold Simonsen accepterer genvalg)
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (Inge-lis Tordrup ønsker at stoppe , Marianne Harpsøe og Kirsten Fuglsang accepterer genvalg)
  9. Eventuelt

Forslag til pkt. 5 i dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.
( skriv til karinmaegaard@mail.dk eller ring 20487242 )

Program for aftenen.
KL. 17.30: Museumsdirektør Anne Dorthe Holm fortæller: Virkeligheden for museet i 2022 .
Kl. 18.30: Spisning og hyggeligt samvær. Vi byder på suppe og hjemmebagt brød.
Kl. 19.30: Generalforsamling

Der bliver en pause til kaffe og kage.

Jeg skrev ud og spurgte om der var nogle af jer der kunne være interesseret i at være suppleant og der var 2 der meldte sig. Hvis der er flere der har lyst til at deltage, så kan man også melde sig under generalforsamlingen.

Af hensyn til traktement er det nødvendigt med tilmelding.

Skriv eller ring til næstformand Bjarne Christensen og tilmeld jer med navn og antal ,-gerne inden tirsdag d. 15. marts på joglholm@live.dk eller mobil 2426 0068 .
Vi håber at se rigtig mange af jer til denne aften.

Vær velkommen.

(Hvis man først bestemmer sig på dagen eller først ønsker at være til stede fra kl. 19.15, så kan det selvfølgelig lade sig gøre. Man møder bare op)

Bestyrelsen

X