Januar, 2018

tor.4Jan.14:30- 16:30Slægtsforskningscafé14:30 - 16:30 Det Gamle Rådhus

Beskrivelse

På torsdag den 4. Januar fra kl.14.30 til 16.30 indbydes til Slægtsforskning’s Cafe’ens første møde i 2018.

Cafe’en afholdes som sædvanlig i den tidligere byrådssal på det Gamle Rådhus i Hjørring, der jo i dag ejes af Vendsyssel Historiske Museum.

Iøvrigt ligesom ved nytårsåbningen 2017 får vi besøg af fhv. Arkivar Jørgen P. Clausager fra Ø. Vraa.

børnHan vil fortælle om Uægte børn, plejebørn og adoptivbørn.

At Vendsyssel var én af de landsdele, hvor procentdelen af børn, født udenfor ægteskab var størst, står vist klart for de fleste slægtsforskere, der har arbejdet med kirkebøgerne. I foredraget belyses aspekter af disse børns og deres forældres historie, deriblandt de sanktioner, som myndighederne anvendte for at begrænse antallet af uægteskabelige børn – og hvorfor sanktionerne ikke havde den store virkning, i hvert fald når vi kommet ind i 1800-tallet.

Hvis moderen til et barn ført udenfor ægteskab ikke umiddelbart havde mulighed for at gifte sig, enten med barnets fader eller med en anden mand, måtte hun hyppigt sætte barnet i pleje. Plejeforældrene kunne være hendes egne forældre eller andre slægtninge, men det kunne være nødvendigt at ty til “fremmede” plejeforældre, i hvilke tilfælde sognets eller byens fattigvæsen kunne komme ind som formidler. Endelig blev der, sidst i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet, oprettet børnehjem til at tage sig af børn, som moderen eller forældrene ikke selv kunne tage sig af. I foredraget gives eksempler på disse forskellige plejeformer.

Endelig var der et mindre antal børn, som blev adopteret – d.v.s. de fik juridisk status som om de havde været adoptivforældrenes egne, biologiske børn. Vi hører om eksemplar på adoptivforældre og adoptivbørn, og kommer ind på bevæggrundene til at adoptere såvel som at bortadoptere.

Foredraget kan således siges at være en “tretrinsraket”, bevægende sig fra de hyppigst forekommende tilfælde til det mere specielle.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der IKKE krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Under mødet bydes der som sædvanlig på kaffe/the med småkager og en god snak, samt dialog med instruktøren.

Tidspunkt

(Torsdag) 14:30 - 16:30

Adresse

Det Gamle Rådhus

Torvet 6, 9800 Hjørring

Pris

gratis

Skriv et svar